Oris teme

  • Matematika kot znanost

  • Števila in operacije

  • Izrazi in enačbe

  • Relacije

  • Osnove logike

  • Implikacija in ekvivalenca