Oris teme

  • Relacija deljivosti

  • Številski sestavi

  • Kriterij deljivosti

  • Praštevila

  • Osnovni izrek o deljenju

  • Skupni delitelji in večkratniki

  • Evklidov algoritem