Diagrama de temas

  • Ulomki in racionalna števila

  • Operacije z ulomki

  • Algebrski ulomki

  • Potence s celimi eksponenti

  • Decimalni zapis racionalnega števila

  • Odstotki

  • Procentni račun

  • Sklepni račun