Oris teme

  • Odnosi in množice

  • Osnovna in prazna množica

  • Unija in presek