Oris teme

  • Uvod

  • Podmnožice

  • Unija in presek

  • Razlika in komplement

  • Kartezični produkt