Oris teme

  • Pojem realnega števila

  • Kvadratni in kubični koren

  • Intervali

  • Absolutna vrednost

  • Uporaba absolutne vrednosti

  • Približki in napake