Oris poglavij

  • Koordinatni sistem

     

  • Množice točk v ravnini

  • Razdalja med točkama

  • Ploščina trikotnika