Oris teme

 • Sinus in kosinus

 • Periodične funkcije

 • Grafa funkcij sinus in kosinus

 • Premiki in raztegi sinusoide

 • Sinusno nihanje

 • Tangens in kotangens

 • Grafa funkcij tangens in kotangens

 • Adicijski izreki

 • Dvojni in trojni koti

 • Polovični koti

 • Faktorizacija

 • Razčlenitev produkta

 • Kot med premicama

 • Krožne funkcije

 • Grafi krožnih funkcij

 • Elementarne trigonometrične enačbe

 • Trigonometrične enačbe

 • Zahtevne trigonometrične enačbe

 • Polarni koordinatni sistem