Oris teme

  • Splošno o funkcijah

  • Lastnosti preslikave

  • Linearna funkcija

  • Enačbe premice

  • Presečišče premic

  • Uporaba linearne funkcije

  • Grafi z absolutnimi vrednostmi