Oris teme

  • Točka, daljica, poltrak, premica, ravnina

  • Vzporednost in pravokotnost

  • Grafično računamo

  • Koti

  • Krožnica

  • Premica in krožnica

  • Geometrijski vzorci