Oris teme

  • Obseg in ploščina

  • Paralelogram

  • Trapez in deltoid

  • Trikotnik

  • Ploščina trikotnika

  • Pravilni večkotniki

  • Krog in deli kroga