Oris teme

  • Števila do milijona

  • Zaokroževanje

  • Števila, večja od milijona

  • Soda in liha števila

  • Številska premica

  • Zaporedja in vzorci

  • Negativna števila