Oris teme

 • Lastnosti računskih operacij

 • Ocenjujemo

 • Seštevamo, odštevamo

 • Spretno množimo

 • Pisno množimo

 • Spretno delimo

 • Pisno delimo

 • Računamo

 • Besedilne naloge

 • Potenca

 • Računi s potencami

 • Razčlenimo število

 • Številski izrazi

 • Črkovna oznaka

 • Problemi

 • Vzorci