Oris teme

  • Prostornina in površina teles

  • Prizma

  • Valj

  • Piramida

  • Stožec

  • Krogla

  • Poševna telesa

  • Prisekana telesa in vrtenine