Oris teme

 • Definicija polinomov

 • Vsota in produkt polinomov

 • Deljenje polinomov

 • Hornerjev algoritem

 • Ničle polinoma

 • Osnovni izrek algebre

 • Kriterij za racionalne ničle

 • Graf polinoma

 • Polinomske enačbe

 • Polinomske neenačbe

 • Metoda bisekcije