Oris teme

 • Naravna števila

 • Velika števila

 • Urejenost in primerjanje

 • Rimske številke

 • Zaokroževanje naravnih števil

 • Večkratniki, delitelji

 • Pravila deljivosti

 • Seštevanje in odštevanje

 • Množenje in potence

 • Deljenje

 • Zakoni računanja

 • Zakoni o razčlenjevanju

 • Besedilne naloge

 • Uporaba računala