Oris teme

  • Definicija stožnic

  • Krožnica

  • Premik krožnice

  • Elipsa

  • Premik elipse

  • Hiperbola

  • Premik hiperbole

  • Parabola

  • Premik parabole

  • Tangente in presečišča stožnic