Oris teme

  • Izrazi s spremenljivkami

  • Enačbe

  • Reševanje enačb

  • Neenačbe

  • Besedilne naloge