Diagrama de temas

  • Točka, premica, daljica

  • Pravokotnice in vzporednice

  • Razdalja

  • Razdalja med vzporednicama