Oris teme

  • Ulomki so deli celote

  • Ulomki na številski premici

  • Ulomki kot merska števila

  • Desetiški ulomki

  • Decimalne številke in desetiški ulomki

  • Primerjanje in urejanje

  • Zaokroževanje

  • Računalo in decimalne številke