Oris teme

 • Seštevanje decimalnih števil

 • Odštevanje decimalnih števil

 • Množenje in deljenje z 10^n

 • Množenje decimalnih števil

 • Ulomek je količnik naravnih števil

 • Deljenje decimalnih števil

 • Številski izrazi brez oklepajev

 • Številski izrazi z oklepaji

 • Računamo z računalom

 • Besedilne naloge

 • Izrazi s spremenljivko