Oris teme

  • Obsegi likov

  • Ploščine likov

  • Kvader

  • Kocka

  • Površina kvadra

  • Površina kocke

  • Prostornina kvadra in kocke