Oris teme

 • Definicija zaporedja

 • Graf in lastnosti zaporedja

 • Aritmetično zaporedje

 • Geometrijsko zaporedje

 • Končna aritmetična vrsta

 • Končna geometrijska vrsta

 • Vezana zaporedja

 • Popolna indukcija

 • Limita zaporedja

 • Računanje limite zaporedja

 • Geometrijska vrsta

 • Obrestni račun

 • Periodične vloge in dvigi