Topic outline

  • Koti

  • Primerjanje kotov in skladnost

  • Vrste kotov

  • Merjenje kotov

  • Načrtovanje kotov

  • Računanje s koti

  • Krožnica, krog

  • Premica in krožnica

  • Tetiva, izsek, odsek