Oris teme

  • Numerično iskanje limite

  • Računanje s funkcijami

  • Grafična predstavitev

  • Pravila za računanje z limitami

  • Neskončne limite

  • Računanje limit