Oris teme

  • Zbiranje in urejanje podatkov

  • Razvrščanje

  • Preiskave

  • Kombinatorične situacije