Oris teme

 • Diferenčni količnik

 • Definicija odvoda

 • Pravila za odvajanje

 • Odvod sestavljene funkcije

 • Tabela elementarnih odvodov

 • Uporaba odvoda

 • Naraščanje in padanje na intervalu

 • Definicija drugega odvoda

 • Implicitna enačba krivulje

 • O ekstremalnih problemih

 • Definicija diferenciala

 • Računski pristop