Oris teme

 • Splošno

 • Primitivna funkcija

 • Primeri integralov

 • Osnovna integracijska pravila

 • Integriranje s substitucijo

 • Integriranje "per partes"

 • Klasifikacija

 • Ploščina in graf funkcije

 • Integracijska spremenljivka

 • Nedeločen in določen integral

 • 1. Način

 • Med krivuljo in osjo x

 • Kaj je vrtenina

 • Numerično računanje integrala

 • Premo gibanje

 • Povprečna vrednost funkcije