Oris teme

  • Osnove kombinatorike

  • Permutacije brez ponavljanja

  • Permutacije s ponavljanjem

  • Variacije

  • Kombinacije

  • Binomski simbol

  • Binomski izrek