Oris poglavij

  • Osnovni pojmi verjetnosti

  • Vzorčni prostor dogodkov

  • Definicija verjetnosti

  • Računanje verjetnosti

  • Verjetnost produkta dogodkov

  • Pogojna verjetnost

  • Zaporedje poskusov