Oris teme

  • Ulomek je število

  • Krajšanje ulomkov

  • Razširjanje ulomkov

  • Najmanjši skupni imenovalec

  • Primerjanje ulomkov

  • Desetiški in nedesetiški ulomki