Oris teme

  • Usmerjenost in orientacija

  • Premik in zasuk

  • Zrcaljenje čez premico

  • Zrcaljenje čez točko

  • Osna in središčna simetričnost

  • Simetrala daljice

  • Simetrala kota

  • Dvojice kotov