Oris teme

  • Množenje ulomka z naravnim številom

  • Množenje ulomka z ulomkom

  • Obratna ulomka

  • Deljenje ulomkov

  • Lastnosti množenja in deljenja

  • Zakon o razčlenjevanju

  • Številski izrazi brez oklepajev

  • Številski izrazi z oklepaji

  • Naloge z besedilom

  • Sklepanje