Diagrama de temas

  • Izrazi s spremenljivko

  • Računanje s spremenljivkami

  • Izrazi, enačbe in neenačbe

  • Enačbe s seštevanjem in odštevanjem

  • Enačbe z množenjem in deljenjem