Oris teme

  • Opis trikotnika

  • Vrste trikotnikov

  • Načrtovanje trikotnikov

  • Višina trikotnika

  • Trikotniku očrtana krožnica

  • Trikotniku včrtana krožnica

  • Težišče trikotnika

  • Obseg in ploščina trikotnika