Oris teme

  • Štirikotniki

  • Vrste štirikotnikov

  • Načrtovanje štirikotnikov

  • Paralelogram

  • Trapez

  • Deltoid

  • Obseg in ploščina

  • Liki in telesa