Oris teme

 • UVOD

  Dragi učenci, učitelji in starši!

  Lepo vabljeni k uporabi spletne učilnice šolske svetovalne delavke Darje Progar. 

  V svoji spletni učilnici bom vključevala različne  vsebine, ki bodo v pomoč tako učencem kot staršem in učiteljem.

  Prav tako vas vabim, da me kontaktirate preko e-pošte darja.progar@guest.arnes.si ali po telefonu med 9. in 14. uro od ponedeljka do petka: 059/338 148 ali 030/733 643če potrebujete pomoč ali nasvet.

  Darja Progar, šolska svetovalna delavka, pedagoginja


  • UČENJE


   Poizkusi se učiti na ta način, morda ti bo ustrezalo :)


  • Pomoč staršev pri učenju

   Spoštovani starši!

   Naj vas spomnimo, da je pouk na daljavo namenjen samostojnemu delu učenca, vloga staršev pa je v občasni podpori učencu, ko jo le ta potrebuje.

   Ne pozabite tudi na pomen varnosti na spletu, varnega shranjevanja naprav in gesel. Priporočamo, da otroku pri tem pomagate in imate nad tem nadzor.   • UČENJE SLOVENŠČINE ZA TUJCE

    Dragi učenci, spoštovani starši!

    V kolikor imate kot tujci težave s sporazumevanjem v slovenskem jeziku, imate priložnost, da vsaj nekaj osnov za sporazumevanje v slovenščini pridobite s pomočjo spletnega tečaja Slovene Learning Online, ki je prosto dostopen spletni tečaj slovenskega jezika za tujce, ki so ga razvili na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik v sodelovanju s podjetjem DigiEd. Tečaj je priložnost za vse, ki bi se radi samostojno naučili slovensko na enostaven, igriv in učinkovit način. 

                                                                                          Darja Progar, šolska svetovalna delavka

    Do tečaja dostopate preko naslednje povezave:

    https://www.slonline.si/sl/


    • Pomoč otrokom v stiski

     Spoštovani starši, dragi otroci!

     Glede na trenutne razmere se lahko iz različnih razlogov poveča stiska posameznika. Ob tem žal niso izvzeti niti otroci, na nas odraslih pa je, da jim pomagamo. Pomembno je, da se o težavah spregovori čim prej in poišče ustrezna pomoč. Zato je treba otroke spodbujati, da o stiskah spregovorijo z odraslimi, ki jim zaupajo.

     Ob morebitnih stiskah, kljub fizični distanci, smo na šoli vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati. V primeru morebitne stiske se za pomoč lahko obrnete na šolo, na osebo, ki ji otroci zaupajo. To je lahko razrednik, posamezni učitelj, svetovalna delavka (030/733 643), ravnatelj, morda katerakoli druga oseba na šoli. Ključno je, da gre za osebo, ki ji otrok zaupa.

     Ker pa resnost stisk in situacij včasih presega naše znanje in sposobnosti, je bil na nacionalnem nivoju pripravljen zbirnik ukrepov in virov pomoči, posamezniki (otroci, mladostniki ali odrasli) in organizacije pa jih lahko najdete na spletni strani https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocjadusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne. Gre za ažuren seznam strokovno usposobljenega osebja in preverjenih programov, ki ga je pripravil NIJZ, koordinator za duševno pomoč v stiski v času SARS-CoV-2 krize.

     Med njimi posebej izpostavljamo enotno brezplačno kontaktno številko za pomoč v duševni stiski 080 51 00, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu.

     Prav tako je na voljo TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro.

     Svetovalnice za psihološko pomoč Posvet, ki osebam v duševni stiski omogočajo pogovore po telefonu ali videu na 031 704 707 in 031 778 772 vsak delovni dan med 8. in 18. uro.

     Terapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, dosegljivi na telefonski številki 01 600 93 26 vsak dan od 16. do 20. ure.

     Klic v duševni stiski na 01 520 99 00 vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj.

     Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik na 166 123, dosegljiva 24 ur na dan.

     Dodatna pomoč je dosegljiva pri lokalnih zdravstvenih domovih, v sklopu katerih delujejo Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centri za krepitev zdravja in Zdravstveno-vzgojni centri, kontakte in delavni čas pa najdete na zgoraj omenjeni povezavi.

     V primeru nasilja se posamezniki lahko obrnejo na Društvo SOS na telefonu 031 699 333 (od 9h do 15h), 080 11 55 (od 12h do 18h) in na drustvo-sos@drustvo-sos.si ali na Društvo za nenasilno komunikacijo na 031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP), vsak dan od 8. do 20. ure.

     Za splošna vprašanja glede korona virusa, tolmačenja odlokov, omejitev in napotitve na morebitne druge strokovnjake je bil ponovno vzpostavljen tudi klicni center 080 14 04, ki deluje vsak delavnik med 8. in 20. uro. Na vprašanja odgovarjajo študenti višjih letnikov medicine ob podpori strokovnjakov z različnih področij.
     • Zagotavljanje brezplačnega toplega obroka za učence v času šolanja na daljavo

      Spoštovani starši!

      Glede na to, da se bo naslednji teden od 9. 11. 2020, pričel pouk za vse razrede od 1. do 9. razreda potekati na daljavo, nas je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvestilo, da je možnost za otroke, ki to potrebujejo, zagotoviti topel brezplačen obrok - kosilo. Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

      V prilogi so dokumenti:

      - dopis na temo zagotavljanja toplega obroka za čas šolanja na daljavo za učence, ki imajo pravico do subvencioniranega kosila in

      - prijavnica na obrok (kosilo),

      - okrožnica MIZŠ.

      Prosim, da preberete vsebino priponk. Lepo prosimo, če prijavnico oddate takoj (podpisano poskenirajte ali fotografirajte), oz. najkasneje v  petek, 6. 11. 2020 do 13.00 ure, da bomo v ponedeljek že lahko pripravili kosilo za vaše otroke. Prijavnico oddate na e-naslov svetovalne delavke Darje Progar (darja.progar@guest.arnes.si).

      Vse informacije v povezavi s potekom pouka v naslednjem tednu dobite jutri oz. takoj, ko s strani MIZŠ prejmemo navodila za delo za naslednji teden.

      Vse dobro vam želim, ostanite zdravi!

      Darja Progar, šolska svetovalna delavka


     • Šolski sklad

      Spoštovani starši!

      Na šoli imamo za pomoč plačila šole v naravi in dni dejavnosti (naravoslovni dnevi, športni dnevi, kulturni dnevi, ekskurzije...) organiziran šolski sklad. V kolikor ste se znašli v težki socialni situaciji, vas vabimo, da se obrnete na nas za pomoč pri plačilu. V prilogi je povezava do obrazca Vloga za dodelitev pomoči iz sredstev Šolskega sklada. Vabim vas, da jo izpolnete, priložite kopijo odločbe o otroškem dodatku ali  socialni pomoči in pošljete ali prinesete šolski svetovalni delavki Darji Progar. Za dodatne informacije me lahko tudi pokličete (059/338 148).

      Darja Progar, šolska svetovalna delavka

     • NOVO Karierna orientacija: ROKOVNIK ZA VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE ZA Š.L. 2021-2022

      Dragi devetošolci, spoštovani starši!

      Znan je Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov srednjih šol za š.l. 2021/2022, ki vam ga prilagam. Skozi Rokovnik bomo šli skupaj, takoj, ko se spet srečamo v šoli. V kolikor to ne bo mogoče, vam ga bom predstavila na srečanju preko spletne učilnice Microsoft Teams v sklopu razredne ure.

      Informacije o poklicih in programih lahko najdete na spletni strani mojaizbira.si ali na strani  ZRSZ Kam in kako (registracijsko kodo bom objavila v Teamsu.

      V kolikor imate težave pri sodelovanju v spletnih učilnicah ali pri učenju, sem vam na voljo preko telefona, elektronske pošte ali spletne učilnice. 

      Vse dobro vam želim, ostanite zdravi!

      Darja Progar, šolska svetovalna delavka, pedagoginja

     • Poklicni barometer

      Dragi učenci, spoštovani starši!

      Morda vam bo pri odločanju za poklic in izbiri srednje šole v pomoč Poklicni barometer, ki nam ga je posredoval Zavod za zaposlovanje in kaže po katerih poklicih je povpraševanje po delavcih in kje je presežek zaposlenih.

      Oglejte si ga v priponki!


     • Karierna orientacija - OBRTNA POT

      Vabilo na OBRTNO POT  v šolskem letu 2020/21 - predstavitev obrtnih poklicev

      Za učence 8. in 9. razreda

      Tudi letos Območna obrtno podjetniška  zbornica Ljubljana Bežigrad načrtuje  izvedbo obiskov na Obrtni poti. Na Obrtni poti učenci v realnem delovnem okolju (v podjetjih) spoznavajo nekatere obrtne poklice.

      Na obrtni poti bomo v tem šolskem letu spoznavali naslednje poklice:

      -      oblikovalec kovin – orodjar,

      -      mizar,

      -      gastronom hotelir,

      -      avtoserviser in avtokaroserist,

      -      zidar,

      -      klepar krovec.

      Predstavitev oziroma obisk običajno traja največ eno uro (predvidena odsotnost od pouka dve šolski uri). V posamezni skupini je lahko od 5 do največ 10 učencev. 

      Obveščamo vas, da je zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa  Obrtna pot  preložena predvidoma na spomladanski čas.

      ČE SI ZAINTERESIRAN/A ZA OBISK IN PREDSTAVITEV KATEREGA IZMED NAVEDENIH POKLICEV, JAVI šolski svetovalni delavki, pedagoginji Darji Progar.

      Šola mora za učence, ki se udeležijo obiska, zagotoviti spremstvo pedagoškega delavca, učenci pa morajo prinesti soglasje staršev (soglasje dobite pri šolski svetovalni delavki).

      VABIM VAS, DA SE PRIJAVITE !

       Veselim se, da bomo skupaj spoznavali poklice.

                                                               Darja Progar, šolska svetovalna delavka, pedagoginja


      • Karierna orientacija - nagradni natečaj

       Dragi učenci 7., 8. in 9. razreda!

       Na Republiškem zavodu za zaposlovanje so v sklopu projektu NKT VKO za šolarje pripravili nagradni natečaj "Vem, kam grem." >> https://www.vkotocka.si/novice/natecaj-vem-kam-grem-2020/.

       Zasnovali so nalogo, ki bo učencem pomagala spoznavati, kaj si v življenju želijo. Spodbudili bi vas radi k razmišljanju o sebi in o svoji prihodnosti: o tem, kakšni si želite biti, kaj bi radi dosegli, kaj vam je pomembno, o izbiri poklica in načrtovanju kariere v najširšem možnem pomenu besede. Z reševanjem zadane naloge boste učenci premlevali o svoji življenjski misiji in dolgoročnih ciljih, o interesih, vrednotah ter virih moči, osmišljali prizadevanja in napore v sedanjosti. Spodbuja vas k ustvarjanju predstave o sebi v prihodnosti. Življenjska vizija vam pomaga ostati osredotočen in usmerjati izobraževalne in druge odločitve ter dejanja tako, da vam ta pomagajo ostati na poti, ki je skladna z vašimi izbirami, željami in vrednotami.

       Odgovoriti si morate na nekaj vprašanj in nato ustvariti vizualizacijsko tablo svoje karierne prihodnosti.

        Na natečaju lahko sodelujete učenci zadnje triade OŠ (7. do 9. razred) in sicer tako, da sledite korakom ter ustvarite izdelek, ki ga nato poslikate ter fotografijo skupaj s skenom izpolnjene prijavnice pošljete do 4. decembra 2020 na elektronski naslov natecaj@ess.gov.si<mailto:natecaj@ess.gov.si>.

        Pripravili so lepe praktične nagrade! Podelili bodo:

         *   15 x brezžične slušalke z vgrajenim mikrofonom,

         *   15 x notesnik za shranjevanje zapiskov v oblaku,

         *   nahrbtnike, stekleničke za vodo in ostale uporabne nagrade (USB ključke, komplete blok in pisalo, večnamenske bombažne vrečke, poklicne karte).

       Vsem sodelujočim šolarjem bodo izdali priznanja za sodelovanje.

        Če si se odločil-a sodelovati, prosim, če me lahko o tem obvestiš  (Darja Progar, šolska svetovalna delavka, pedagoginja) in se obrneš name, če potrebuješ pomoč.

        V priponkah prilagam nalogo nagradnega natečaja, prijavnico in pravila.

                                                                              Darja Progar, šolska svetovalna delavka, pedagoginja


      • Karierna orientacija - Kam in kako: vaje za učence 7., 8. in 9. razreda

       Dragi učenci 7., 8. in 9. razreda!

       Glede na to, da se v zadnji triadi pripravljate na izbiro poklica, vam posredujem nekaj povezav na vaje, s katerimi se lahko preizkusite in pridobite informacije v zvezi s poklicno odločitvijo.

       Učenci 9. razreda se boste preizkusili na testu Kam in kako na Kariernem centru Zavoda za zaposlovanje, zato so vam na razpolago tudi zadnje vaje iz seznama.

       Vabim vas, da si jih ogledate in se preizkusite :) 

       Darja Progar, šolska svetovalna delavka, pedagoginja

      • TOM TELEFON - 30 LET DELOVANJA

       VIDEO NATEČAJ »Odgovor je pogovor«

       Ob 30 letnici delovanja programa TOM telefon® pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije pripravljajo video natečaj »Odgovor je pogovor«, s katerim želijo vsem otrokom in mladostnikom predati sporočilo, da je v stiski ali dvomu najboljši odgovor - pogovor. V ta namen k sodelovanju vabijo učence druge in tretje triade osnovne šole in srednješolce, da na kreativen način to sporočilo predajo svojim vrstnikom tudi sami. Posnamejo lahko dve minutni video posnetek, kjer prikažejo, kako so uspešno rešili določeno stisko ali težavo in vključijo jasno sporočilo, da je odgovor – pogovor.   

        

       Zaradi trenutne epidemiološke situacije so se odločili, da podaljšajo trajanje natečaja in sicer od 6.10.2020 do 15.12.2020. Več informacij najdete na spletni strani: https://www.zpms.si/2020/10/19/tom-telefon-video-natecaj-navodila-in-pogoji-sodelovanja/


      • Psihosocialna podpora na posebni telefonski številki Rdečega križa Ljubljana

       Psihosocialna podpora na posebni telefonski številki Rdečega križa Ljubljana

       Prepoznavamo psihično stisko ljudi v obliki strahu, nezaupanja, nestrpnosti, obupa, občutka nemoči, praznine, osamljenosti ipd. Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana je odprl posebno linijo za psihosocialno podporo ljudem, ki v teh dneh občutijo stisko zaradi nastale situacije.

       Na številko 01 600 93 26 lahko pokličete vsak dan od 16. do 20. ure in z vami se bodo pogovarjali prostovoljci terapevti iz SKZP (Slovenske krovne zveze za psihoterapijo) in vam nudili strokovno psihosocialno podporo. Z istim prostovoljcem ali prostovoljko lahko dogovorite za ponovni klic.

       Človek, ki pokliče, ni več sam.

       ______________________________________________________________________________________

       V KATERIH PRIMERIH LAHKO ČLOVEKA OBRNETE NA NAS:

       Pomagamo s pogovorom pri osebni stiski zaradi:

       ·         občutka nemoči, negotovosti, zaskrbljenosti, nemira, nespečnosti, občutenja panike …

       ·         tesnobi ali strahovih pred boleznijo,  pred prihodnostjo, katastrofične misli …

       ·         osamljenosti

       ·         težavah v odnosih: s partnerji, otroki, sosedi…dobri komunikaciji, reševanju konfliktov

       ·         prevladujoči zaskrbljenosti za druge: stare starše, ostarele, ki so v domovih …

       ·         z nasveti: kako se stabilizirati, se pomiriti, se organizirati, se razvedriti …

       ·         Nismo psihiatri in ne nudimo medicinske pomoči v času stiske. Lahko pa svetujemo, kje tako pomoč poiskati.

        

       Slovenska krovna zveza za psihoterapijo je zveza društev, ki izvajajo izobraževanje, raziskovanje in praktično dejavnost na področju psihoterapije in je članica Evropske zveze za psihoterapijo (EAP). Nastala je z namenom, da v skladu z načeli Strasbourške deklaracije o psihoterapiji, na kateri so osnovani izobraževalni in etični standardi EAP, pod eno streho poveže različne psihoterapevtske šole v Sloveniji.

       Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana deluje na območju Mestne občine Ljubljana ter občin Škofljica, Dobrova-Polhov Gradec,  Vodice, Dol pri Ljubljani,  Horjul, Ig,  Medvode, Brezovica in Velike Lašče.