Oris teme

 • UVOD

  Dragi učenci, učitelji in starši!

  Lepo vabljeni k uporabi spletne učilnice šolske svetovalne delavke Darje Progar. 

  V svoji spletni učilnici bom vključevala različne  vsebine, ki bodo v pomoč tako učencem kot staršem in učiteljem.

  Na svoji spletni učilnici sem pustila na vpogled lanskoletne (v š.l. 2020/2021) akcije za poklicno usmerjanje pod skupnim naslovom Karierna orientacija. Te vsebine bom sproti posodabljala, vabljeni k ogledu.

  Prav tako vas vabim, da me kontaktirate preko e-pošte darja.progar@guest.arnes.si ali po telefonu med 9. in 14. uro od ponedeljka do petka: 059/338 148 ali 030/733 643če potrebujete pomoč ali nasvet.

  Darja Progar, šolska svetovalna delavka, pedagoginja


  • Karierna orientacija: Srednje šole, ki bodo OMEJILE VPIS V 1. LETNIK za š.l. 2022/2023

   Omejitev vpisa

   Tudi letos se omejitvam vpisa ni bilo mogoče izogniti. Vpis bo omejen na 51 šolah (lani 53).

   Izbirnega postopka se bo zaradi omejitve moralo udeležiti 42,5 odstotka prijavljenih kandidatov (lani 43 odstotkov) oziroma v programih z omejitvijo vpisa je prijavljenih 8.916 kandidatov (lani 8.642). Ob tem pa velja še enkrat poudariti, da bodo nekatere šole glede na to, da ne bodo imele ponavljalcev, na mesta v oddelku, ki so sicer rezervirana za ponavljalce, ali v okviru oblikovanja nadnormativnih oddelkov lahko vpisale več novincev, kot je bilo načrtovano z obsegom razpisanih mest.

   Vpis je omejen:

   • v 5 programih srednjega poklicnega izobraževanja (lani v 7), in sicer v programih Računalnikar (na 4 šolah), Bolničar – negovalec, Elektrikar in Mehatronik operater (na po dveh šolah) ter Frizer (na eni šoli);

   • v 19 programih srednjega strokovnega izobraževanja (lani v 17), in sicer v programih Tehnik računalništva (na 8 šolah), Predšolska vzgoja (na 7 šolah), Tehnik mehatronike (na 6 šolah), Strojni tehnik, Ekonomski tehnik in Zdravstvena nega (na po 5 šolah), Medijski tehnik (na 3 šolah), Elektrotehnik, Veterinarski tehnik, Tehnik oblikovanja in Kozmetični tehnik (na po 2 šolah) ter Grafični tehnik, Aranžerski tehnik, Fotografski tehnik, Farmacevtski tehnik, Zobotehnik, Tehnik laboratorijske medicine, Kemijski tehnik in Tehnik varovanja (na po 1 šoli);

   • v programih Gimnazija na 20 šolah (lani na 16), v športnih oddelkih Gimnazije na 8 šolah (lani na 7), v Umetniški gimnaziji – likovna smer na 4 šolah (lani na 3), Klasični gimnaziji in Ekonomski gimnaziji na po 2 šolah (lani prav tako), Tehniški gimnaziji na 1 šoli (lani na 4), Umetniški gimnaziji - smer film in gledališče na 1 šoli (lani prav tako), Umetniški gimnaziji – sodobni ples in Umetniški gimnaziji – glasbena smer (vzporedno izobraževanje) na po 1 šoli (lani vpis v ta dva programa ni bil omejen).

  • Poletni tabori Brez izgovora - možnost subvencionirane tabornine

   Pozdravljeni!

   Med letošnjim poletjem v Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija pripravljajo taborjenje za učence od 6. do 9. razreda. Na taborjenje se lahko prijavi kdorkoli, otroci in mladi iz socialno šibkejših družin pa se lahko taborjenja udeležijo brezplačno, saj vse njihove stroške poravna Ministrstvo za zdravje.

   Posredujem sporočilo:

   Mladinska zveza Brez izgovora organizira poletna taborjenja za mladostnike. Naše poslanstvo je, da mlajše generacije vzgajamo v aktivne državljane, ki znajo kritično razmišljati, pa tudi predlagati rešitve in jih izpeljati, s tem pa pozitivno doprinesti k celotni družbi. Poudarek našega programa je predvsem zdravje mladih v povezavi z okoljem in trajnostnim razvojem, program taborjenja pa bo poln vsebinskih delavnic s to tematiko.

    Na taborih bomo mlade opremili z veščinami za zdravo preživljanje prostega časa na področju prehrane, gibanja, duševnega zdravja in psihoaktivnih substanc. Krepili bomo njihove socialne veščine in jim ponudili orodja in kompetence za uspešen prehod v srednjo šolo in soočanje z izzivi, ki so povezani z obdobjem mladostništva.

    Pozabili pa ne bomo seveda na zabavo, druženje in sproščenost, ki so nedvomno najpomembnejši sestavni deli poletnih počitnic. 😊

    INFORMACIJE ZA STARŠE

    KDAJ?

   Taborjenje bo potekalo v več terminih:

   ·  10. 7. - 15. 7.

   ·  16. 7.  - 21. 7.

   ·  24. 7. - 29. 7.

   ·  30. 7. - 4. 8.

   ·  14. 8. - 19. 8.

   ·  21. 8. - 26. 8.

   KJE?

   Taborni prostor taborniškega Rodu odporne želve v vasi Zgornje Deskle.

   Spali bomo v šotorih, prostor pa ima urejeno vso drugo infrastrukturo za naše udobje – kuhinja in sanitarije s toplo vodo.

   Prevoz je z doplačilom organiziran iz več krajev po Sloveniji (Ljubljane, Logatca, Postojne, Vipave in Ajdovščine.

    ZA KOGA?

   Taborjenje je namenjeno učencem od 6. do 9. razreda, ki bodo po starosti razdeljeni v homogene skupine, program pa bo sestavljen iz ločenih in skupnih aktivnosti.

    KOLIKO STANE?

   Cena taborjenja je 250 € z DDV na udeleženca, do 31. maja 2021 pa vam nudimo 15 % popust na polno ceno, kar pomeni, da za taborjenje odštejete le 212,5 €. Za udeležence iz socialno ogroženih družin pa je taborjenje brezplačno, saj ga financirata Ministrstvo za zdravje RS in Mestna občina Ljubljana

    PRIJAVE IN VEČ INFORMACIJ

   Prijavnico in več informacij najdete na spletni strani tabori.noexcuse.si.

    KONTAKT

   Mia Zupančič: 041 679 756 ali mia.zupancic@noexcuse.si

    

   Mia Zupančič

   Generalna sekretarka / Secretary General

   mia.zupancic@noexcuse.si  |  +386 41 679 756  |  www.noexcuse.si  |

   Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija

   • Počitniško varstvo med poletnimi počitnicami

   • Karierna orientacija: STANJE PRIJAV NA SREDNJIH ŠOLAH za š.l. 2022/2023

    Dragi učenci! 
    Kot sem vas že obvestila  bo danes, 8. 4. 2022, po 14. uri, objavljeno stanje prijav na srednjih šolah. To je trenuten pokazatelj koliko učencev je prijavljeno v posamezne programe, stanje se bo s prenosom prijav še dnevno spreminjalo. Svetujem vam, da  sproti spremljate preko strani MIZŠ (Vpis v srednje šole) in na samih spletnih straneh srednjih šol, kamor ste oddali Prijavo za vpis, kakšno je stanje prijav. V ponedeljek, 11. 4. 2022, bomo skupaj pregledali kakšno je stanje in se pogovorili, če bi bilo za koga bolje, da prijavo prenese. Lepo vabljeni, da se oglasite v naslednjih dneh pri meni pred ali po pouku ali med odmori. 

    Javna objava številčnega stanja Prijav na srednjih šolah je bila objavljena, v priponki vam jo pošiljam. Vabim vas, da jo pregledate in  videli boste, če je na programu srednje šole, ki ste ga izbrali, preveč ali premalo prijavljenih učencev in kakšne točke so zbrali v 7. in 8. razredu. Na podlagi tega, se boste lahko odločili, da prijavo še prenesete na drugo šolo, čas imate do 25. 4. 2022, do 14. ure. V priponki boste našli Navodila za elektronski prenos prijavnice in Izjavo za prenos prijavnice ter seznam elektronskih naslovov svetovalnih delavcev za posamezno srednjo šolo, kamor boste v primeru prenosa poslali izpolnjeno Izjavo za prenos prijavnice, podpisano s strani vas in staršev. Pred odločitvijo za prenos prijave se oglasite pri meni, da skupaj pregledamo možnosti, vsekakor odločitev dobro premislite.

    Lepo lepo bodite 🙂
    Darja Progar, šolska svetovalna delavka

   • Karierna orientacija: Prijava na opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti

    Dragi učenci!
    Ne pozabite se prijavit na opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti do 2. 3. 2022!!!!!!!

    Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek).

    Obrazce za prijavo dobite lahko pri meni ali jo poiščete na spletni strani Ministrstva za šolstvo. Izpolnjeno prijavo pošljete na srednjo šolo, za katero potrebujete opravljen preizkus posebne nadarjenosti.

    Pohitite, 2. 3. je pred vrati!!!!!!!!

    Darja Progar, šolska svetovalna delavka

    • UČENJE


     Poizkusi se učiti na ta način, morda ti bo ustrezalo :)

     In še nekaj nasvetov za starše in učitelje kako pomagati otroku pri premagovanju težav, ki se pojavijo pri šolanju na daljavo. Vabim vas, da si preberete.    • Pomoč staršev pri učenju

     Spoštovani starši!

     Naj vas spomnimo, da je pouk na daljavo namenjen samostojnemu delu učenca, vloga staršev pa je v občasni podpori učencu, ko jo le ta potrebuje.

     Ne pozabite tudi na pomen varnosti na spletu, varnega shranjevanja naprav in gesel. Priporočamo, da otroku pri tem pomagate in imate nad tem nadzor.     • Šolski sklad

      Spoštovani starši!

      Na šoli imamo za pomoč plačila šole v naravi in dni dejavnosti (naravoslovni dnevi, športni dnevi, kulturni dnevi, ekskurzije...) organiziran ŠOLSKI SKLAD. V kolikor ste se znašli v težki socialni situaciji, vas vabimo, da se obrnete na nas za pomoč pri plačilu. V prilogi je povezava do obrazca Vloga za dodelitev pomoči iz sredstev Šolskega sklada. Vabim vas, da jo izpolnete, priložite kopijo odločbe o otroškem dodatku ali  socialni pomoči in pošljete ali prinesete šolski svetovalni delavki Darji Progar. Za dodatne informacije me lahko tudi pokličete (059/338 148).

      V prilogi dodajam še vlogo za vključitev v BOTRSTVO. 

      Sredstva iz botrstva se v celoti posredujejo na izbrani račun za določen namen skladno s potrebami posameznega otroka. Sredstva se tako porabljajo za plačilo šolskih, obšolskih oziroma prostočasnih dejavnosti, šolske prehrane, šolskih in izven šolskih izletov, taborov in letovanj, za nakup osebnih, šolskih in drugih potrebščin ter mesečnih vozovnic za javni prevoz, za plačilo bivanja v vzgojno izobraževalnem ali socialno varstvenem zavodu ter za kritje stroškov vrtca in bivanja v dijaškem domu. Prav tako se s sredstvi botrov pomagajo zagotoviti osnovni življenjski pogoji, kadar starši oziroma skrbniki nimajo dovolj sredstev za omogočanje le-teh.

      Darja Progar, šolska svetovalna delavka

     • Karierna orientacija: INFORMATIVNI DAN

      Dragi učenci, spoštovani starši!

      Pred nami so Informativni dnevi, na katerih se bodo srednje šole predstavile s svojimi  programi. Informativni dnevi bodo potekali v petek, 11. in soboto, 12. februarja 2022. V petek 11. februarja imate učenci 9. razreda prost dan, da se lahko udeležite predstavitve šol, ki bodo v petek potekale ob 9. in 15. uri (ponekod tudi ob drugih urah - sledite objavi). V soboto bodo predstavitve potekale ob 9. uri. 

      Učenci 8. razreda se lahko udeležite predstavitve srednjih šol v petek popoldan in soboto dopoldan. 

      Žal bo tudi letos predstavitev šol zaradi slabe epidemiološke situacije potekala na daljavo.

      Posredujem objavo MIZŠ, ki je objavljena tudi na spletni strani Ministrstva za šolstvo:

      Glede na epidemiološko situacijo v državi tudi v tem šolskem letu izvedba informativnih dni, ki so s šolskim koledarjem predvideni za 11. in 12. februarja 2022, na srednjih šolah in v dijaških domovih ne bo mogoča, čeprav v tem šolskem letu pouk poteka v šolah. Kot smo zapisali že lani, gre za dogodek visokega tveganja, ob katerem se združuje veliko število učencev iz različnih delov Slovenije, pri čemer pa prihaja tudi do izrazito povečane uporabe sredstev javnega prevozVse srednje šole in vsi dijaški domovi bodo zato tudi letos svoje predstavitve šole oziroma izobraževalnih programov, ki jih izvajajo, in dijaškega doma izvedli na virtualni način oziroma s spletno predstavitvijo. Zavedamo se sicer, da tak način predstavitve ni najbolj ustrezen, vendar je v dani situaciji edini možen.

       Lanskoletne izkušnje virtualnih predstavitev šol in dijaških domov so se izkazale za odlične, zato smo prepričani, da bo tako tudi letos in da bodo tudi letos kandidati pridobili vse informacije, ki jim bodo v pomoč pri izbiri dijaškega doma, šole oziroma izobraževalnega programa, v katerem bi želeli nadaljevati svoje izobraževanje.

       Z namenom da bi bile informacije v zvezi z izvedbo informativnih dni tudi za letošnje devetošolce oziroma učence, ki se prihodnje šolsko leto vpisujejo v srednješolske izobraževalne programe in dijaške domove, zbrane na enem mestu in čim bolj pregledne, smo s strani vseh srednjih šol in dijaških domov pridobili ustrezne informacije in na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavili seznama vseh srednjih šol in dijaških domov s povezavami do njihovih spletnih strani.

       Navedena seznama, ki vsebujeta tudi nekatere druge ključne informacije glede izvedbe informativnih dni na posamezni srednji šoli oziroma v posameznem dijaškem domu, smo posredovali tudi na vse osnovne šole z zaprosilom, da z obema seznamoma seznanijo svoje učence, ki prihodnje šolsko leto nadaljujejo izobraževanje v srednjih šolah (npr. z objavo na svojih spletnih straneh, ali v okviru gradiv, ki jim jih posredujejo v zvezi s svetovanjem za vpis).

      Naj vas spomnim, da najdete na spletni strani MIZŠ informacije o letošnjih informativnih dnevih, tule je povezava:

       https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

      V prilogi pa je seznam vseh srednjih šol Informativni dnevi februar 2022 s spletnimi naslovi in povezave do njih

      Bodite pozorni na šole, kjer je potrebna predhodna prijava. Nekatere šole bodo predstavile svoje programe ob različnih urah - bodite pozorni!!!!

      Priporočam, da se udeležite predstavitve šol na čim več programih srednjih šol, najmanj 3, da se boste lažje odločili za vpis v ustrezen program  srednje šole. Svetujem, da se predstavitev udeležite tudi starši.

       Po informativnem dnevu vabljeni na pogovor :)

      Darja Progar

      Šolska svetovalna delavka     • Karierna orientacija: RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

      Dragi učenci, spoštovani starši!

      Ministrstvo za šolstvo  je objavilo Razpis za vpis v srednje šole nza šolsko leto 2022/2023. Z Razpisom bomo seznanili  učence na razrednih urah in starše na 2. Roditeljskem sestanku, 3. 2. 2022. 

      V priponkah je vsebina Razpisa.

      Darja Progar, šolska svetovalna delavka

     • Karierna orientacija: ROKOVNIK za vpis v SŠ v š.l. 2022/2023

      Dragi devetošolci, spoštovani starši!

      Znan je Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov srednjih šol za š.l. 2022/2023, ki sem ga priredila po Rokovniku za vpis za š. l. 2022/2023, ki ga je določilo MIZŠ in vam ga prilagam. Skozi Rokovnik bomo šli skupaj na razredni uri v prihodnjih dneh.

      Če se sprehodite po moji spletni strani, boste našli pod Karierno orientacijo potek vpisa za lansko šolsko leto. Tudi v letošnjem šolskem letu bom pod Karierno orientacijo za vpis v SŠ (srednjo šolo) v š.l. 2022/2023 objavljala sprotne, za vas pomembne informacije. Vabim vas, da jim sledite :)

      Darja Progar, šolska svetovalna delavka     • Karierna orientacija: Srednje šole se predstavljajo

      Dragi učenci!

      Tudi letos se predstavljajo nekatere srednje šole za vpis v š.l. 2022/2023 po spletu. V spodnjih priponkah, vam bodo na voljo predstavitve posameznih srednjih šol. Pozorno sledite, saj bom priponke sproti dodajala. Morda vam bodo predstavitve v pomoč pri vaši poklicni odločitvi oziroma izbiri srednje šole. 

      Še posebej bi vas opozorila na NOV PROGRAM na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli: TEHNIŠKA GIMNAZIJA ARHITEKTURNE IN GRADBENIŠKE USMERITVE. Predstavitev tega programa bo potekala na DNEVIH ODPRTIH OKEN vzporedno s predstavitvijo programa GRADBENI TEHNIK preko ZOOM konference v ponedeljek, 13. 12. 2021, ob 18h.

      Za dodatna vprašanja sem vam na voljo.

      Darja Progar, šolska svetovalna delavka


     • Karierna orientacija: Srednješolski vpisnik

      Dragi učenci!

      V uredništvu Mladinskih Medijev so za vas pripravili  E-različico publikacije  Srednješolski Vpisnik 2022, ki vam bo v pomoč pri  izbiri nadaljnjega izobraževanja ter za vas najbolj primernih srednjih šol, s sistematično zbranimi preverjenimi informacijami o vpisnih možnostih.

      Vabim vas, da ga prelistate, saj vam bo morda v pomoč pri izbiri ustreznega programa srednje šole.


     • Karierna orientacija - OBRTNA POT

      Vabilo na OBRTNO POT  v šolskem letu 2021/22 - predstavitev obrtnih poklicev

      Za učence 8. in 9. razreda

      Tudi letos Območna obrtno podjetniška  zbornica Ljubljana Bežigrad načrtuje  izvedbo obiskov na Obrtni poti. Na Obrtni poti učenci v realnem delovnem okolju (v podjetjih) spoznavajo nekatere obrtne poklice.

      Na obrtni poti bomo v tem šolskem letu spoznavali naslednje poklice:

      -      oblikovalec kovin – orodjar,

      -      mizar,

      -      gastronom hotelir, kuhar in natakar

      -      slaščičar,

      -      avtoserviser in avtokaroserist,

      -      inštalater strojnih inštalacij,

      -      elektrikar,

      -      mehatronik operater,

      -      strojni mehanik,

      -      tesar,

      -      zidar,

      -      klepar krovec.

      Predstavitev oziroma obisk običajno traja največ eno uro (predvidena odsotnost od pouka dve šolski uri). V posamezni skupini je lahko od 5 do največ 10 učencev. 

      ČE SI ZAINTERESIRAN/A ZA OBISK IN PREDSTAVITEV KATEREGA IZMED NAVEDENIH POKLICEV, JAVI šolski svetovalni delavki, pedagoginji Darji Progar.

      Šola mora za učence, ki se udeležijo obiska, zagotoviti spremstvo pedagoškega delavca, učenci pa morajo prinesti soglasje staršev (soglasje dobite pri šolski svetovalni delavki).

      VABIM VAS, DA SE PRIJAVITE najkasneje do 22. 10. 2021!

       Veselim se, da bomo skupaj spoznavali poklice.

                                                               Darja Progar, šolska svetovalna delavka, pedagoginja


      • Poklicni barometer

       Dragi učenci, spoštovani starši!

       Morda vam bo pri odločanju za poklic in izbiri srednje šole v pomoč Poklicni barometer, ki nam ga je posredoval Zavod za zaposlovanje in kaže po katerih poklicih je povpraševanje po delavcih in kje je presežek zaposlenih.

       Poklicni barometer 2021 je raziskava, ki jo na Zavodu izvajajo enkrat letno in napoveduje predvidena razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela za naslednje leto. Napovedi so rezultat ocen strokovnih delavcev zavoda za zaposlovanje ter predstavnikov agencij za zaposlovanje ter študentskega servisa. Raziskava obsega 12 napovedi po območnih službah in skupno napoved na ravni države. V letošnjem Poklicnem barometru so ocenjevali 177 poklicev ter ugotovili, da se pri 108 poklicih (14 več kot v lanskem letu) napoveduje primanjkljaj kadra, kar pomeni, da bodo pri teh poklicih potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela. Pri 51 poklicih pričakujejo, da bo v letu 2022 ravnovesje med potrebami delodajalcev in ponudbo na trgu dela, za 18 poklicev (kot so npr. tajniki, referenti v turističnih in potovalnih agencijah, poslovni sekretarji, novinarji, filozofi, antropologi, sociologi,…) pa se ocenjuje presežek kadra glede na oceno potreb trga dela. Sicer pa je za leto 2022 napovedan primanjkljaj za številne poklice iz zdravstvene oskrbe, informacijskih tehnologij, šolstva, gradbeništva, prometa in gostinstva.

       Oglejte si ga v priponki!


      • Karierna orientacija - Kam in kako: vaje za učence 7., 8. in 9. razreda

       Dragi učenci 7., 8. in 9. razreda!

       Glede na to, da se v zadnji triadi pripravljate na izbiro poklica, vam posredujem nekaj povezav na vaje, s katerimi se lahko preizkusite in pridobite informacije v zvezi s poklicno odločitvijo.

       Učenci 9. razreda se boste preizkusili na testu Kam in kako na Kariernem centru Zavoda za zaposlovanje, zato so vam na razpolago tudi zadnje vaje iz seznama.

       Vabim vas, da si jih ogledate in se preizkusite :) 

       Darja Progar, šolska svetovalna delavka, pedagoginja

      • Karierna orientacija: KARIERNI SEJEM

       Na Zavodu RS za zaposlovanje so pripravili  Virtualni karierni sejem – sejem poklicev in izobraževanja 2021. 

       Novost letošnjega sejma je posebna projekta soba Karierna svetovalnica, katere organizator je Zavod RS za zaposlovanje. V njej so pripravili možnost brezplačnega pogovora s 15 svetovalci – Avatarji, iz različnih področij karierne orientacije.

        Želijo, da bi vsi zainteresirani dobili obilo koristnih informacij ter nasvetov o nadaljnjih izobraževalnih in poklicnih poteh, podjetništvu, načinih učenja in pomnenja, štipendiranja, zaposlovanja, ipd.

       Več informacij o terminih in vsebinah, ki jih svetovalci nudijo v Karierni svetovalnici je na voljo v priponkah.


      • Karierna orientacija: NOVO - Povezava do PORTALA Predstavitev slovenskih srednjih šol

       Dragi učenci, spoštovani starši!

       V sodelovanju z Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije je nastal portal Slovenske srednje šole, ki je zaživel 1. februarja 2021. Namen portala je zagotoviti informacije o srednjih šolah, šolskih centrih ter programih na enem mestu in tako pomagati družinam in devetošolcem pri odločitvenem vprašanju »Kam na srednjo šolo?« Na portalu je trenutno vključenih že 54 srednjih šol, ki skupaj predstavljajo več kot 239 izobraževalnih programov.

       Na spodnji povezavi si oglejte predstavitve srednjih šol.

      • Karierna orientacija: STANJE PRIJAV ZA VPIS NA srednjih šolah

       Dragi učenci! 
       Kot sem vas že obvestila  bo danes, 8. 4. 2022, po 14. uri, objavljeno stanje prijav na srednjih šolah. To je trenuten pokazatelj koliko učencev je prijavljeno v posamezne programe, stanje se bo s prenosom prijav še dnevno spreminjalo. Svetujem vam, da  sproti spremljate preko strani MIZŠ (Vpis v srednje šole) in na samih spletnih straneh srednjih šol, kamor ste oddali Prijavo za vpis, kakšno je stanje prijav. V ponedeljek, 11. 4. 2022, bomo skupaj pregledali kakšno je stanje in se pogovorili, če bi bilo za koga bolje, da prijavo prenese. Lepo vabljeni, da se oglasite v naslednjih dneh pri meni pred ali po pouku ali med odmori. 

       Lepo lepo bodite 🙂
       Darja Progar, šolska svetovalna delavka

       • Možnost brezplačnega učenja slovenščine za otroke tujce

        Spoštovani,

         V okviru dnevnega centra za otroke in mladostnike Skupaj v skupnosti (Zavod MISSS) nameravajo za otroke in mladostnike, ki ne znajo slovensko in se prvič vpisujejo v slovenske osnovne šole pripraviti neformalni tečaj slovenskega jezika.

        Tečaj naj bi potekal zadnji teden v avgustu in morda prvi teden septembra, odvisno od števila udeležencev in ugotovljenih potreb.

        Bodoči udeleženci naj se oglasijo na MISSSu, Kunaverjeva 2, vsak delovni dan med 9.00-14.00, da se brezplačno vpišejo v navedeni program, saj jim morda lahko ponudijo tudi kakšno individualno pomoč že prej med počitnicami.


       • UČENJE SLOVENŠČINE ZA TUJCE

        Dragi učenci, spoštovani starši!

        V kolikor imate kot tujci težave s sporazumevanjem v slovenskem jeziku, imate priložnost, da vsaj nekaj osnov za sporazumevanje v slovenščini pridobite s pomočjo spletnega tečaja Slovene Learning Online, ki je prosto dostopen spletni tečaj slovenskega jezika za tujce, ki so ga razvili na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik v sodelovanju s podjetjem DigiEd. Tečaj je priložnost za vse, ki bi se radi samostojno naučili slovensko na enostaven, igriv in učinkovit način. 

                                                                                              Darja Progar, šolska svetovalna delavka

        Do tečaja dostopate preko naslednje povezave:

        https://www.slonline.si/sl/


        • Pomoč otrokom v stiski

         Spoštovani starši, dragi otroci!

         Glede na trenutne razmere se lahko iz različnih razlogov poveča stiska posameznika. Ob tem žal niso izvzeti niti otroci, na nas odraslih pa je, da jim pomagamo. Pomembno je, da se o težavah spregovori čim prej in poišče ustrezna pomoč. Zato je treba otroke spodbujati, da o stiskah spregovorijo z odraslimi, ki jim zaupajo.

         Ob morebitnih stiskah, kljub fizični distanci, smo na šoli vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati. V primeru morebitne stiske se za pomoč lahko obrnete na šolo, na osebo, ki ji otroci zaupajo. To je lahko razrednik, posamezni učitelj, svetovalna delavka (030/733 643), ravnatelj, morda katerakoli druga oseba na šoli. Ključno je, da gre za osebo, ki ji otrok zaupa.

         Ker pa resnost stisk in situacij včasih presega naše znanje in sposobnosti, je bil na nacionalnem nivoju pripravljen zbirnik ukrepov in virov pomoči, posamezniki (otroci, mladostniki ali odrasli) in organizacije pa jih lahko najdete na spletni strani https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocjadusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne. Gre za ažuren seznam strokovno usposobljenega osebja in preverjenih programov, ki ga je pripravil NIJZ, koordinator za duševno pomoč v stiski v času SARS-CoV-2 krize.

         Med njimi posebej izpostavljamo enotno brezplačno kontaktno številko za pomoč v duševni stiski 080 51 00, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu.

         Prav tako je na voljo TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro.

         Svetovalnice za psihološko pomoč Posvet, ki osebam v duševni stiski omogočajo pogovore po telefonu ali videu na 031 704 707 in 031 778 772 vsak delovni dan med 8. in 18. uro.

         Terapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, dosegljivi na telefonski številki 01 600 93 26 vsak dan od 16. do 20. ure.

         Klic v duševni stiski na 01 520 99 00 vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj.

         Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik na 166 123, dosegljiva 24 ur na dan.

         Dodatna pomoč je dosegljiva pri lokalnih zdravstvenih domovih, v sklopu katerih delujejo Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centri za krepitev zdravja in Zdravstveno-vzgojni centri, kontakte in delavni čas pa najdete na zgoraj omenjeni povezavi.

         V primeru nasilja se posamezniki lahko obrnejo na Društvo SOS na telefonu 031 699 333 (od 9h do 15h), 080 11 55 (od 12h do 18h) in na drustvo-sos@drustvo-sos.si ali na Društvo za nenasilno komunikacijo na 031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP), vsak dan od 8. do 20. ure.

         Za splošna vprašanja glede korona virusa, tolmačenja odlokov, omejitev in napotitve na morebitne druge strokovnjake je bil ponovno vzpostavljen tudi klicni center 080 14 04, ki deluje vsak delavnik med 8. in 20. uro. Na vprašanja odgovarjajo študenti višjih letnikov medicine ob podpori strokovnjakov z različnih področij.
         • Psihosocialna podpora na posebni telefonski številki Rdečega križa Ljubljana

          Psihosocialna podpora na posebni telefonski številki Rdečega križa Ljubljana

          Prepoznavamo psihično stisko ljudi v obliki strahu, nezaupanja, nestrpnosti, obupa, občutka nemoči, praznine, osamljenosti ipd. Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana je odprl posebno linijo za psihosocialno podporo ljudem, ki v teh dneh občutijo stisko zaradi nastale situacije.

          Na številko 01 600 93 26 lahko pokličete vsak dan od 16. do 20. ure in z vami se bodo pogovarjali prostovoljci terapevti iz SKZP (Slovenske krovne zveze za psihoterapijo) in vam nudili strokovno psihosocialno podporo. Z istim prostovoljcem ali prostovoljko lahko dogovorite za ponovni klic.

          Človek, ki pokliče, ni več sam.

          ______________________________________________________________________________________

          V KATERIH PRIMERIH LAHKO ČLOVEKA OBRNETE NA NAS:

          Pomagamo s pogovorom pri osebni stiski zaradi:

          ·         občutka nemoči, negotovosti, zaskrbljenosti, nemira, nespečnosti, občutenja panike …

          ·         tesnobi ali strahovih pred boleznijo,  pred prihodnostjo, katastrofične misli …

          ·         osamljenosti

          ·         težavah v odnosih: s partnerji, otroki, sosedi…dobri komunikaciji, reševanju konfliktov

          ·         prevladujoči zaskrbljenosti za druge: stare starše, ostarele, ki so v domovih …

          ·         z nasveti: kako se stabilizirati, se pomiriti, se organizirati, se razvedriti …

          ·         Nismo psihiatri in ne nudimo medicinske pomoči v času stiske. Lahko pa svetujemo, kje tako pomoč poiskati.

           

          Slovenska krovna zveza za psihoterapijo je zveza društev, ki izvajajo izobraževanje, raziskovanje in praktično dejavnost na področju psihoterapije in je članica Evropske zveze za psihoterapijo (EAP). Nastala je z namenom, da v skladu z načeli Strasbourške deklaracije o psihoterapiji, na kateri so osnovani izobraževalni in etični standardi EAP, pod eno streho poveže različne psihoterapevtske šole v Sloveniji.

          Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana deluje na območju Mestne občine Ljubljana ter občin Škofljica, Dobrova-Polhov Gradec,  Vodice, Dol pri Ljubljani,  Horjul, Ig,  Medvode, Brezovica in Velike Lašče.