Téma ismertetése

 • UVOD

  Dragi učenci, učitelji in starši!

  Lepo vabljeni k uporabi spletne učilnice šolske svetovalne delavke Darje Progar. 

  V svoji spletni učilnici bom vključevala različne  vsebine, ki bodo v pomoč tako učencem kot staršem in učiteljem.

  Na svoji spletni učilnici sem pustila na vpogled lanskoletne (v š.l. 2021/2022) akcije za poklicno usmerjanje za šolsko leto 2022/2023 pod skupnim naslovom Karierna orientacija. Te vsebine bom sproti posodabljala, vabljeni k ogledu.

  V letošnjem šolskem letu 2022/2023 bodo potekale akcije za poklicno usmerjanje za šolsko leto 2023/2024, torej leto, ko  boste letošnji devetošolci pričeli obiskovati srednjo šolo.

  Letos bo karierno orientacijo prevzela naša psihologinja Sanja Sever.

  Prav tako vas vabim, da me kontaktirate preko e-pošte darja.progar@guest.arnes.si ali po telefonu med 9. in 14. uro od ponedeljka do petka: 059/338 148če potrebujete pomoč ali nasvet.

  Darja Progar, šolska svetovalna delavka, pedagoginja


  • Oddaja vloge otrok in mladih iz socialno ogroženih okolij v programe in akcije ZPM in ZLRO v šolskem letu 2022/2023

   Spoštovani starši!

   V letošnjem šolskem letu so potrebne za vključitev vaših otrok v akcije Zveze prijateljev mladine predhodne prijave. Prosim vas, da si pozorno ogledate priponke in izpolnite elektronske vloge, v kolikor želite, da vašega otroka vključimo v navedene brezplačne programe oz. akcije.  O vaši nameri vas prosim, da me obvestite, da izpolnimo še fizično obrazce, ki jih je potrebno poslati na ZPM do 15. 11. 2022. Lepo prosim, če mi do petka, 11.  11. 2022, posredujete vašo odločitev.

   Prijazen pozdrav!

   Darja Progar, šolska svetovalna delavka

   V elektronski vlogi boste lahko izrazili interes za vključenost svojih otrok oz. mladostnikov v program oz. akcijo. Izbirali boste lahko med naslednjimi programi oz. akcijami:

   - Brezplačna počitniška varstva v Ljubljani v času počitnic (jesen, zima, poletje)

   Pojasnilo: za otroke od 1. do 5. razreda, s prebivališčem v MOL.

   - Brezplačna počitniška letovanja in tabori na morju ali v hribih v času počitnic (jesen, zima, poletje)

   Pojasnilo: za otroke od 5. do 18. leta, s prebivališčem na območju Dola pri Ljubljani, Kamnika,

   Ljubljane, Medvod, Smlednika, Vrhnike in Vodic.

   - Šolske potrebščine oz. pomoč pri nakupu delovnih zvezkov.

   Pojasnila: samo za šoloobvezne otroke, konec avgusta.

   - Dedek Mraz predstava oz. obdarovanje.

   Pojasnilo: za otroke od 3. do 9. leta, s prebivališčem v MOL, v času decembra.

   - Veseli december obdarovanje času decembra.

   Pojasnila: donacije za vse otroke v obliki obdarovanj, materiala ali storitev, ki jih ponudijo donatorji

   družinam z otroki.

   - Materialne in storitvene enkratne donacije .

   Pojasnila: različne donacije obliki prehrambnih paketov, bonov ali storitev, ki jih ponudijo donatorji

   družinam z otroki.

   - Pomoč družinam z otroki - vključitev v humanitarni program ZPMS.

   Pojasnila: za ta program je potrebno izpolniti novo vlogo ZPMS in oddati ustrezna dokazila. Gre za

   finančno pomoč družinam z mladoletnimi otroki v stiski pri plačevanju ogrevanja, elektrike, vode,

   najemnine, šolanja, šolskih dejavnosti, prehrane ipd.

   - Športnik sem - vključitev v humanitarni program ZPMS.

   Pojasnila: za ta program je potrebno izpolniti novo vlogo ZPMS in oddati ustrezna dokazila. Gre za

   program ki pomaga družinam pri plačevanju športne vadbe, športne opreme, priprav ipd.

   - Drugo - potrebovali bi pomoč pri (navedite):


  • Šolski sklad

   Spoštovani starši!

   Na šoli imamo za pomoč plačila šole v naravi in dni dejavnosti (naravoslovni dnevi, športni dnevi, kulturni dnevi, ekskurzije...) organiziran ŠOLSKI SKLAD. V kolikor ste se znašli v težki socialni situaciji, vas vabimo, da se obrnete na nas za pomoč pri plačilu. V prilogi je povezava do obrazca Vloga za dodelitev pomoči iz sredstev Šolskega sklada. Vabim vas, da jo izpolnete, priložite kopijo odločbe o otroškem dodatku ali  socialni pomoči in pošljete ali prinesete šolski svetovalni delavki Darji Progar. Za dodatne informacije me lahko tudi pokličete (059/338 148).

   V prilogi dodajam še vlogo za vključitev v BOTRSTVO. 

   Sredstva iz botrstva se v celoti posredujejo na izbrani račun za določen namen skladno s potrebami posameznega otroka. Sredstva se tako porabljajo za plačilo šolskih, obšolskih oziroma prostočasnih dejavnosti, šolske prehrane, šolskih in izven šolskih izletov, taborov in letovanj, za nakup osebnih, šolskih in drugih potrebščin ter mesečnih vozovnic za javni prevoz, za plačilo bivanja v vzgojno izobraževalnem ali socialno varstvenem zavodu ter za kritje stroškov vrtca in bivanja v dijaškem domu. Prav tako se s sredstvi botrov pomagajo zagotoviti osnovni življenjski pogoji, kadar starši oziroma skrbniki nimajo dovolj sredstev za omogočanje le-teh.

   Darja Progar, šolska svetovalna delavka

  • UČENJE


   Poizkusi se učiti na ta način, morda ti bo ustrezalo :)

   In še nekaj nasvetov za starše in učitelje kako pomagati otroku pri premagovanju težav, ki se pojavijo pri šolanju na daljavo. Vabim vas, da si preberete.  • Pomoč staršev pri učenju

   Spoštovani starši!

   Naj vas spomnimo, da je pouk na daljavo namenjen samostojnemu delu učenca, vloga staršev pa je v občasni podpori učencu, ko jo le ta potrebuje.

   Ne pozabite tudi na pomen varnosti na spletu, varnega shranjevanja naprav in gesel. Priporočamo, da otroku pri tem pomagate in imate nad tem nadzor.   • Pomoč otrokom v stiski

    Spoštovani starši, dragi otroci!

    Glede na trenutne razmere se lahko iz različnih razlogov poveča stiska posameznika. Ob tem žal niso izvzeti niti otroci, na nas odraslih pa je, da jim pomagamo. Pomembno je, da se o težavah spregovori čim prej in poišče ustrezna pomoč. Zato je treba otroke spodbujati, da o stiskah spregovorijo z odraslimi, ki jim zaupajo.

    Ob morebitnih stiskah, kljub fizični distanci, smo na šoli vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati. V primeru morebitne stiske se za pomoč lahko obrnete na šolo, na osebo, ki ji otroci zaupajo. To je lahko razrednik, posamezni učitelj, svetovalna delavka, ravnatelj, morda katerakoli druga oseba na šoli. Ključno je, da gre za osebo, ki ji otrok zaupa.

    Ker pa resnost stisk in situacij včasih presega naše znanje in sposobnosti, je bil na nacionalnem nivoju pripravljen zbirnik ukrepov in virov pomoči, posamezniki (otroci, mladostniki ali odrasli) in organizacije pa jih lahko najdete na spletni strani https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocjadusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne. Gre za ažuren seznam strokovno usposobljenega osebja in preverjenih programov, ki ga je pripravil NIJZ, koordinator za duševno pomoč v stiski v času SARS-CoV-2 krize.

    Med njimi posebej izpostavljamo enotno brezplačno kontaktno številko za pomoč v duševni stiski 080 51 00, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu.

    Prav tako je na voljo TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro.

    Svetovalnice za psihološko pomoč Posvet, ki osebam v duševni stiski omogočajo pogovore po telefonu ali videu na 031 704 707 in 031 778 772 vsak delovni dan med 8. in 18. uro.

    Terapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, dosegljivi na telefonski številki 01 600 93 26 vsak dan od 16. do 20. ure.

    Klic v duševni stiski na 01 520 99 00 vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj.

    Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik na 166 123, dosegljiva 24 ur na dan.

    Dodatna pomoč je dosegljiva pri lokalnih zdravstvenih domovih, v sklopu katerih delujejo Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centri za krepitev zdravja in Zdravstveno-vzgojni centri, kontakte in delavni čas pa najdete na zgoraj omenjeni povezavi.

    V primeru nasilja se posamezniki lahko obrnejo na Društvo SOS na telefonu 031 699 333 (od 9h do 15h), 080 11 55 (od 12h do 18h) in na drustvo-sos@drustvo-sos.si ali na Društvo za nenasilno komunikacijo na 031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP), vsak dan od 8. do 20. ure.

    • UČENJE SLOVENŠČINE ZA TUJCE

     Dragi učenci, spoštovani starši!

     V kolikor imate kot tujci težave s sporazumevanjem v slovenskem jeziku, imate priložnost, da vsaj nekaj osnov za sporazumevanje v slovenščini pridobite s pomočjo spletnega tečaja Slovene Learning Online, ki je prosto dostopen spletni tečaj slovenskega jezika za tujce, ki so ga razvili na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik v sodelovanju s podjetjem DigiEd. Tečaj je priložnost za vse, ki bi se radi samostojno naučili slovensko na enostaven, igriv in učinkovit način. 

                                                                                           Darja Progar, šolska svetovalna delavka

     Do tečaja dostopate preko naslednje povezave:

     https://www.slonline.si/sl/


     • Možnost brezplačnega učenja slovenščine za otroke tujce

      Spoštovani,

       V okviru dnevnega centra za otroke in mladostnike Skupaj v skupnosti (Zavod MISSS) nameravajo za otroke in mladostnike, ki ne znajo slovensko in se prvič vpisujejo v slovenske osnovne šole pripraviti neformalni tečaj slovenskega jezika.

      Za tečaj se je potrebno prijaviti. Bodoči udeleženci naj se oglasijo na MISSSu, Kunaverjeva 2, Ljubljana, vsak delovni dan med 9.00-14.00, da se brezplačno vpišejo v navedeni program. Lahko tudi pokličete +386 1 500 40 40. 


     • Karierna orientacija: Prijava na opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti

      Dragi učenci!
      Ne pozabite se prijaviti na opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti do 2. 3. 2023!!!!!!!

      Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek).

      Obrazce za prijavo dobite lahko pri meni ali jo poiščete na spletni strani Ministrstva za šolstvo. Izpolnjeno prijavo pošljete na srednjo šolo, za katero potrebujete opravljen preizkus posebne nadarjenosti.

      Pohitite, 2. 3. je pred vrati!!!!!!!!

      Darja Progar, šolska svetovalna delavka

      • Karierna orientacija: INFORMATIVNI DAN

       Dragi učenci, spoštovani starši!

       Pred nami so Informativni dnevi, na katerih se bodo srednje šole predstavile s svojimi  programi. Informativni dnevi bodo potekali v petek, 17. in soboto, 18. februarja 2023. V petek 17. februarja imate učenci 9. razreda prost dan, da se lahko udeležite predstavitve šol, ki bodo v petek potekale ob 9. in 15. uri (Nekatere šole bodo predstavile svoje programe ob različnih urah - bodite pozorni!!!! Razpis!!!). V soboto bodo predstavitve potekale ob 9. uri. 

       DODATNE INFORMACIJE O IZVEDBI INFORMATIVNEGA DNEVA ZA POSAMEZNE ŠOLE:

       1.       Gimnazija Šiška, Aljaževa ulica 32, Ljubljana, bo na informativnem dnevu v petek, 17. februarja 2023, dajala informacije o programih:

       - Gimnazija (š) ob 9. uri,

       - Gimnazija ob 10.30,

       - Gimnazija (š) – moški in ženski nogometni oddelek ob 12. uri.

       Istega dne popoldne, ob 15. uri, in v soboto, 18. februarja 2023, ob 9. uri, bo posredovala informacije za vse programe hkrati.

       2.       Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola, bo predstavila informacije o programu Mednarodna matura v petek, 17. februarja 2023, ob 15. uri, in v soboto, 18. februarja 2023, ob 9. uri, za program Mednarodna šola pa v petek, 17. februarja 2023, ob 10. uri;

       3.       Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana bo na informativnem dnevu v petek, 17. februarja 2023, dajala informacije o programih:

       - Farmacevtski tehnik ob 9. uri,

       - Kozmetični tehnik in Tehnik laboratorijske biomedicine ob 11. uri,

       - Zobotehnik ob 13. uri.

       Istega dne popoldne, ob 15.30, in v soboto, 18. februarja 2023, ob 9. uri, pa bo posredovala informacije za vse programe hkrati.

       4.       Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana bo imela informativne dneve v stavbah šole, in sicer za izobraževalni program Predšolska vzgoja na lokaciji Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana, za izobraževalne programe Gimnazija (splošna) ter Umetniška gimnazija: smer gledališče in film ter plesna smer, modul B: sodobni ples pa na lokaciji Kardeljeva ploščad 28a, Ljubljana.

       5.       Erudio, zasebna gimnazija, bo izvedla informativni dan v petek, 17. februarja 2023, ob 12. uri, in v soboto, 18. februarja 2023, ob 10. uri.


       Učenci 8. razreda se lahko udeležite predstavitve srednjih šol v petek popoldan in soboto dopoldan. 

       Veseli nas, da bo letos predstavitev šol potekala v živo, da boste lahko srednje šole obiskali in si ustvarili vtis o njih in da si boste pridobili vse informacije, ki vam bodo v pomoč pri izbiri šole oziroma izobraževalnega programa, v katerem bi želeli nadaljevati svoje izobraževanje.

       Priporočamo, da se udeležite predstavitve šol na čim več programih srednjih šol, najmanj 3, da se boste lažje odločili za vpis v ustrezen program  srednje šole. Svetujemo, da se predstavitev udeležite tudi starši.

        Po informativnem dnevu vabljeni na pogovor :)

       Šolska svetovalna služba:

       Darja Progar, Sanja Sever       • Karierna orientacija: RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

        Dragi učenci, spoštovani starši!

        Ministrstvo za šolstvo  je objavilo Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2023/2024. Z Razpisom bomo seznanili  učence na razrednih urah in starše na 2. Roditeljskem sestanku, 2. 2. 2023. 

        V priponkah je vsebina Razpisa. Priporočam, da si ga preberete, saj nudi informacije o pogojih za vpis, o posebnih preizkusih sposobnosti in razpisanih programih posameznih srednjih šol. 

        Darja Progar, šolska svetovalna delavka

       • Karierna orientacija: Sejem INFORMATIVA

       • Karierna orientacija: ESCAPE ROOM STEM na Zavodu RS za zaposlovanje

        Dragi učenci 9. razreda

        posredujemo vam informacijo o pilotnem projektu namenjenemu šolajoči mladini, ki se bo odvijal na Zavodu za zaposlovanje v Ljubljani v zadnjem tednu januarja.

         SOBA POBEGA STEM - V Escape room STEM vabimo učence zaključnih razredov osnovne šole, ki se nahajajo pred izbiro nadaljnjega izobraževanja ali poklica s poudarkom na značilnostih tehničnih poklicev. Gre za inovativno promocijo izobraževanja na področjih znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike. Projekt bo pilotno potekal v sodelovanju s socialnim marketingom Iz principa. Zavod želi z izvedbo sobe pobega šolajoči mladini na zanimiv način približati t. i. področja STEM (Science, Tehnology, Engineering, Mathematics) ter jim omogočiti, da raziščejo svoje talente za poklice s teh področij. V escape roomu bomo mlade na atraktiven način soočali z zabavnimi izzivi s področij znanosti, fizike, kemije, informatike, matematike in drugih naravoslovno-tehničnih ved ter jih tako spodbudili, da se v večji meri odločijo za vedno bolj iskane poklice prihodnosti.

         Escape room STEM bo brezplačno potekal od 30. 1. do 3. 2. 2023 na Uradu za delo Ljubljana, Parmova 32 (v 6. nadstropju). Prijava je možna le kot skupina do 6 udeležencev. Lahko se učenci prijavijo samostojno kot ekipa devetošolcev (v tem primeru poleg imen in šole navedite še e-naslove vseh udeležencev in njihovih staršev). Prijava je možna na termine od ponedeljka, 30. 1., do petka, 3. 2. 2023, vse dni v tednu, možne so naslednje ure:

        - 14.30

        - 16.00

         Prijava poteka preko e-pošte escape@izprincipa.si  Prijava samo v primeru, da se bo skupina sobe pobega zanesljivo udeležila, saj je interesa za udeležbo veliko. Prijave zbiramo do zasedbe vseh terminov.


        • Karierna orientacija: ROKOVNIK za vpis v SŠ v š.l. 2023/2024

         Dragi devetošolci, spoštovani starši!

         Znan je Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov srednjih šol za š.l. 2023/2024, ki sem ga priredila po Rokovniku za vpis za š. l. 2023/2024, ki ga je določilo MIZŠ in vam ga prilagam. Skozi Rokovnik boste šli  na razredni uri v prihodnjih dneh.

         Če se sprehodite po moji spletni strani, boste našli pod Karierno orientacijo potek vpisa za lansko šolsko leto. Tudi v letošnjem šolskem letu bom pod Karierno orientacijo za vpis v SŠ (srednjo šolo) v š.l. 2023/2024 objavljala sprotne, za vas pomembne informacije. Vabim vas, da jim sledite :)

         Darja Progar, šolska svetovalna delavka        • Karierna orientacija: Dan odprtih vrat za š.l. 2023/2024

        • Karierna orientacija - Kam in kako: vaje za učence 7., 8. in 9. razreda

         Dragi učenci 7., 8. in 9. razreda!

         Glede na to, da se v zadnji triadi pripravljate na izbiro poklica, vam posredujem nekaj povezav na vaje, s katerimi se lahko preizkusite in pridobite informacije v zvezi s poklicno odločitvijo.

         Učenci 9. razreda se boste preizkusili na testu Kam in kako na Kariernem centru Zavoda za zaposlovanje, zato so vam na razpolago tudi zadnje vaje iz seznama.

         Vabim vas, da si jih ogledate in se preizkusite :) 

         Darja Progar, šolska svetovalna delavka, pedagoginja

        • Karierna orientacija: Srednje šole, ki bodo OMEJILE VPIS V 1. LETNIK za š.l. 2022/2023

         Omejitev vpisa

         Tudi letos se omejitvam vpisa ni bilo mogoče izogniti. Vpis bo omejen na 51 šolah (lani 53).

         Izbirnega postopka se bo zaradi omejitve moralo udeležiti 42,5 odstotka prijavljenih kandidatov (lani 43 odstotkov) oziroma v programih z omejitvijo vpisa je prijavljenih 8.916 kandidatov (lani 8.642). Ob tem pa velja še enkrat poudariti, da bodo nekatere šole glede na to, da ne bodo imele ponavljalcev, na mesta v oddelku, ki so sicer rezervirana za ponavljalce, ali v okviru oblikovanja nadnormativnih oddelkov lahko vpisale več novincev, kot je bilo načrtovano z obsegom razpisanih mest.

         Vpis je omejen:

         • v 5 programih srednjega poklicnega izobraževanja (lani v 7), in sicer v programih Računalnikar (na 4 šolah), Bolničar – negovalec, Elektrikar in Mehatronik operater (na po dveh šolah) ter Frizer (na eni šoli);

         • v 19 programih srednjega strokovnega izobraževanja (lani v 17), in sicer v programih Tehnik računalništva (na 8 šolah), Predšolska vzgoja (na 7 šolah), Tehnik mehatronike (na 6 šolah), Strojni tehnik, Ekonomski tehnik in Zdravstvena nega (na po 5 šolah), Medijski tehnik (na 3 šolah), Elektrotehnik, Veterinarski tehnik, Tehnik oblikovanja in Kozmetični tehnik (na po 2 šolah) ter Grafični tehnik, Aranžerski tehnik, Fotografski tehnik, Farmacevtski tehnik, Zobotehnik, Tehnik laboratorijske medicine, Kemijski tehnik in Tehnik varovanja (na po 1 šoli);

         • v programih Gimnazija na 20 šolah (lani na 16), v športnih oddelkih Gimnazije na 8 šolah (lani na 7), v Umetniški gimnaziji – likovna smer na 4 šolah (lani na 3), Klasični gimnaziji in Ekonomski gimnaziji na po 2 šolah (lani prav tako), Tehniški gimnaziji na 1 šoli (lani na 4), Umetniški gimnaziji - smer film in gledališče na 1 šoli (lani prav tako), Umetniški gimnaziji – sodobni ples in Umetniški gimnaziji – glasbena smer (vzporedno izobraževanje) na po 1 šoli (lani vpis v ta dva programa ni bil omejen).

        • Karierna orientacija: KARIERNI SEJEM

         Na Zavodu RS za zaposlovanje so pripravili  Virtualni karierni sejem – sejem poklicev in izobraževanja 2021. 

         Novost letošnjega sejma je posebna projekta soba Karierna svetovalnica, katere organizator je Zavod RS za zaposlovanje. V njej so pripravili možnost brezplačnega pogovora s 15 svetovalci – Avatarji, iz različnih področij karierne orientacije.

          Želijo, da bi vsi zainteresirani dobili obilo koristnih informacij ter nasvetov o nadaljnjih izobraževalnih in poklicnih poteh, podjetništvu, načinih učenja in pomnenja, štipendiranja, zaposlovanja, ipd.

         Več informacij o terminih in vsebinah, ki jih svetovalci nudijo v Karierni svetovalnici je na voljo v priponkah.


        • Karierna orientacija: NOVO - Povezava do PORTALA Predstavitev slovenskih srednjih šol

         Dragi učenci, spoštovani starši!

         V sodelovanju z Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije je nastal portal Slovenske srednje šole, ki je zaživel 1. februarja 2021. Namen portala je zagotoviti informacije o srednjih šolah, šolskih centrih ter programih na enem mestu in tako pomagati družinam in devetošolcem pri odločitvenem vprašanju »Kam na srednjo šolo?« Na portalu je trenutno vključenih že 54 srednjih šol, ki skupaj predstavljajo več kot 239 izobraževalnih programov.

         Na spodnji povezavi si oglejte predstavitve srednjih šol.

        • Karierna orientacija: Srednje šole se predstavljajo

         Dragi učenci!

         Tudi letos se predstavljajo nekatere srednje šole za vpis v š.l. 2022/2023 po spletu. V spodnjih priponkah, vam bodo na voljo predstavitve posameznih srednjih šol. Pozorno sledite, saj bom priponke sproti dodajala. Morda vam bodo predstavitve v pomoč pri vaši poklicni odločitvi oziroma izbiri srednje šole. 

         Še posebej bi vas opozorila na NOV PROGRAM na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli: TEHNIŠKA GIMNAZIJA ARHITEKTURNE IN GRADBENIŠKE USMERITVE. Predstavitev tega programa bo potekala na DNEVIH ODPRTIH OKEN vzporedno s predstavitvijo programa GRADBENI TEHNIK preko ZOOM konference v ponedeljek, 13. 12. 2021, ob 18h.

         Za dodatna vprašanja sem vam na voljo.

         Darja Progar, šolska svetovalna delavka


        • Karierna orientacija: Srednješolski vpisnik

         Dragi učenci!

         V uredništvu Mladinskih Medijev so za vas pripravili  E-različico publikacije  Srednješolski Vpisnik 2022, ki vam bo v pomoč pri  izbiri nadaljnjega izobraževanja ter za vas najbolj primernih srednjih šol, s sistematično zbranimi preverjenimi informacijami o vpisnih možnostih.

         Vabim vas, da ga prelistate, saj vam bo morda v pomoč pri izbiri ustreznega programa srednje šole.


        • Poklicni barometer

         Dragi učenci, spoštovani starši!

         Morda vam bo pri odločanju za poklic in izbiri srednje šole v pomoč Poklicni barometer, ki nam ga je posredoval Zavod za zaposlovanje in kaže po katerih poklicih je povpraševanje po delavcih in kje je presežek zaposlenih.

         Poklicni barometer 2021 je raziskava, ki jo na Zavodu izvajajo enkrat letno in napoveduje predvidena razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela za naslednje leto. Napovedi so rezultat ocen strokovnih delavcev zavoda za zaposlovanje ter predstavnikov agencij za zaposlovanje ter študentskega servisa. Raziskava obsega 12 napovedi po območnih službah in skupno napoved na ravni države. V letošnjem Poklicnem barometru so ocenjevali 177 poklicev ter ugotovili, da se pri 108 poklicih (14 več kot v lanskem letu) napoveduje primanjkljaj kadra, kar pomeni, da bodo pri teh poklicih potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela. Pri 51 poklicih pričakujejo, da bo v letu 2022 ravnovesje med potrebami delodajalcev in ponudbo na trgu dela, za 18 poklicev (kot so npr. tajniki, referenti v turističnih in potovalnih agencijah, poslovni sekretarji, novinarji, filozofi, antropologi, sociologi,…) pa se ocenjuje presežek kadra glede na oceno potreb trga dela. Sicer pa je za leto 2022 napovedan primanjkljaj za številne poklice iz zdravstvene oskrbe, informacijskih tehnologij, šolstva, gradbeništva, prometa in gostinstva.

         Oglejte si ga v priponki!


        • Karierna orientacija - OBRTNA POT

         Vabilo na OBRTNO POT  v šolskem letu 2021/22 - predstavitev obrtnih poklicev

         Za učence 8. in 9. razreda

         Tudi letos Območna obrtno podjetniška  zbornica Ljubljana Bežigrad načrtuje  izvedbo obiskov na Obrtni poti. Na Obrtni poti učenci v realnem delovnem okolju (v podjetjih) spoznavajo nekatere obrtne poklice.

         Na obrtni poti bomo v tem šolskem letu spoznavali naslednje poklice:

         -      oblikovalec kovin – orodjar,

         -      mizar,

         -      gastronom hotelir, kuhar in natakar

         -      slaščičar,

         -      avtoserviser in avtokaroserist,

         -      inštalater strojnih inštalacij,

         -      elektrikar,

         -      mehatronik operater,

         -      strojni mehanik,

         -      tesar,

         -      zidar,

         -      klepar krovec.

         Predstavitev oziroma obisk običajno traja največ eno uro (predvidena odsotnost od pouka dve šolski uri). V posamezni skupini je lahko od 5 do največ 10 učencev. 

         ČE SI ZAINTERESIRAN/A ZA OBISK IN PREDSTAVITEV KATEREGA IZMED NAVEDENIH POKLICEV, JAVI šolski svetovalni delavki, pedagoginji Darji Progar.

         Šola mora za učence, ki se udeležijo obiska, zagotoviti spremstvo pedagoškega delavca, učenci pa morajo prinesti soglasje staršev (soglasje dobite pri šolski svetovalni delavki).

         VABIM VAS, DA SE PRIJAVITE najkasneje do 22. 10. 2021!

          Veselim se, da bomo skupaj spoznavali poklice.

                                                                  Darja Progar, šolska svetovalna delavka, pedagoginja


         • Karierna orientacija: STANJE PRIJAV ZA VPIS NA srednjih šolah

          Dragi učenci! 
          Kot sem vas že obvestila  bo danes, 8. 4. 2022, po 14. uri, objavljeno stanje prijav na srednjih šolah. To je trenuten pokazatelj koliko učencev je prijavljeno v posamezne programe, stanje se bo s prenosom prijav še dnevno spreminjalo. Svetujem vam, da  sproti spremljate preko strani MIZŠ (Vpis v srednje šole) in na samih spletnih straneh srednjih šol, kamor ste oddali Prijavo za vpis, kakšno je stanje prijav. V ponedeljek, 11. 4. 2022, bomo skupaj pregledali kakšno je stanje in se pogovorili, če bi bilo za koga bolje, da prijavo prenese. Lepo vabljeni, da se oglasite v naslednjih dneh pri meni pred ali po pouku ali med odmori. 

          Lepo lepo bodite 🙂
          Darja Progar, šolska svetovalna delavka