Indice degli argomenti

 • UVOD

  Dragi učenci, učitelji in starši!

  Lepo vabljeni k uporabi spletne učilnice šolske svetovalne delavke Darje Progar. 

  V svoji spletni učilnici bom vključevala različne  vsebine, ki bodo v pomoč tako učencem kot staršem in učiteljem.

  Na svoji spletni učilnici sem pustila na vpogled lanskoletne (v š.l. 2022/2023) akcije za poklicno usmerjanje za šolsko leto 2023/2024 pod skupnim naslovom Karierna orientacija. Te vsebine bom sproti posodabljala, vabljeni k ogledu.

  V letošnjem šolskem letu 2023/2024 bodo potekale akcije za poklicno usmerjanje za šolsko leto 2024/2025, torej leto, ko  boste letošnji devetošolci pričeli obiskovati srednjo šolo.

  Prav tako vas vabim, da me kontaktirate preko e-pošte darja.progar@guest.arnes.si ali po telefonu med 9. in 14. uro od ponedeljka do petka: 059/338 148če potrebujete pomoč ali nasvet.

  Darja Progar, šolska svetovalna delavka, pedagoginja


 • Informacija za učence in starše: Nacionalno preverjanje znanja

  Na spletni strani https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/ je objavljena publikacija Nacionalno preverjanje znanja - Informacije za učence in starše, za šolsko leto 2023/2024.

  Informativno knjižico že vsa leta od vpeljave nacionalnega preverjanja znanja pripravita Državni izpitni center in Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja, namenjena pa je v prvi vrsti učencem, ki v tekočem šolskem letu opravljajo nacionalno preverjane znanja (NPZ) in njihovim staršem. Knjižica o nacionalnem preverjanju znanja vsebuje vse ključne napotke, informacije in osnovne podatke o namenu in izvedbi nacionalnega preverjanja znanja, vključno z datumi tako neposredne izvedbe v mesecu maju, kakor tudi ostalimi pomembnimi datumi v tekočem šolskem letu.

  O vseh aktivnostih v zvezi z NPZji bodo učenci sproti obveščeni.

  Za učence 9. razreda se dosežki pri NPZ iz matematike in slovenščine lahko štejejo kot dodatno merilo za sprejem v srednjo šolo, če otrok kandidira za vpis v program, ki ima omejen vpis. Če se več učencev z istimi točkami iz uspeha znajde na spodnji meji, ki je še potrebna za vpis v določen program, se med njimi opravi izbor za sprejem na podlagi dosežkov na NPZju iz teh dveh predmetov.

  Darja Progar, šolska svetovalna delavka


 • Karierna orientacija: ROKOVNIK za vpis v SŠ v š.l. 2024/2025

  Dragi devetošolci, spoštovani starši!

  Znan je Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov srednjih šol za š.l. 2024/2025, ki sem ga priredila po Rokovniku za vpis za š. l. 2024/2025, ki ga je določilo MIZŠ in vam ga prilagam. Skozi Rokovnik boste šli  na razredni uri v prihodnjih dneh.

  Če se sprehodite po moji spletni strani, boste našli pod Karierno orientacijo potek vpisa za lansko šolsko leto. Tudi v letošnjem šolskem letu bom pod Karierno orientacijo za vpis v SŠ (srednjo šolo) v š.l. 2024/2025 objavljala sprotne, za vas pomembne informacije. Vabim vas, da jim sledite :)

  Darja Progar, šolska svetovalna delavka • Starševski večeri - predavanja v četrtni skupnosti

  Spoštovani starši!

  Iz Rdečega križa Slovenije, Območno združenje Ljubljana, so nas obvestili, da v šolskem letu 2023/2024 organizirajo starševske večere na terenu, v prostorih Četrtnih skupnosti.

  Trenutno za starše ponujajo 2 predavanji, ki bi vas morda zanimali in vam pomagali pri vzgoji otrok. Najdete jih v priponkah. Pohitite s prijavo, saj prijave veljajo do zapolnitve prostih mest.

  Lepo vabljeni!

  Darja Progar, šolska svetovalna delavka


 • Jesenske počitnice 2023-2024 v Četrtni skupnosti Bežigrad

  Spoštovani starši!

  Z veseljem vas obveščamo, da je Zveza prijateljev mladine Lj. - Šiška v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Bežigrad MOL za naše mlajše šolarje pripravila posebno jesensko presenečenje.

   Zabavne in pestre dopoldanske delavnice »Čarobni jesenski dopoldnevi«, ki bodo potekale v prostorih Četrtne skupnosti Bežigrad MOL, na Vojkovi 1, v Ljubljani.

  Delavnice so brezplačne in so primerne za otroke od 1. do 5. razreda.

  Delavnice je omogočila Četrtna skupnost Bežigrad MOL.

  Prednost pri prijavi imajo otroci iz Četrtne skupnosti Bežigrad.

  Potekale bodo 30. 10., 2. 11. in 3. 11. 2023, od 8. do 12. ure.

  Starši boste lahko prepustili otroke prijaznim animatorjev.

  Predhodne prijave so obvezne, preko spletne prijavnice!

  Prijave so možne tudi za posamezen dan.

  Starši najdete spletno prijavnico na: https://forms.gle/6C7aGbHpFXVDkEYSA

  Naj bodo jesenske počitnice prijazne za vaše otroke :)

  Darja Progar, šolska svetovalna delavka • Varna raba interneta - nasveti za starše

  Spoštovani starši!

  Posredujem vam nekaj kratkih nasvetov,  kako lahko otroka obvarujete pred spletnimi zlorabami in spletnim nasiljem.

  Upam, da vam bodo v pomoč.

  Darja Progar, šolska svetovalna delavka

 • UČENJE SLOVENŠČINE ZA TUJCE

  Dragi učenci, spoštovani starši!

  V kolikor imate kot tujci težave s sporazumevanjem v slovenskem jeziku, imate priložnost, da vsaj nekaj osnov za sporazumevanje v slovenščini pridobite s pomočjo spletnega tečaja Slovene Learning Online, ki je prosto dostopen spletni tečaj slovenskega jezika za tujce, ki so ga razvili na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik v sodelovanju s podjetjem DigiEd. Tečaj je priložnost za vse, ki bi se radi samostojno naučili slovensko na enostaven, igriv in učinkovit način. 

                                                                                        Darja Progar, šolska svetovalna delavka

  Do tečaja dostopate preko naslednje povezave:

  https://www.slonline.si/sl/


 • TEČAJ SLOVENŠČINE ZA TUJCE

  Spoštovani.

  Dnevni center za otroke in mladostnike Skupaj v skupnosti (Zavod MISSS), na Kunaverjevi 2 v Dravljah, tudi letos pripravlja neformalni intenzivni tečaj slovenskega jezika, namenjen otrokom in mladostnikom, ki ne znajo slovensko ali se prvič vpisujejo v slovenske osnovne in srednje šole.
  4-dnevni intenzivni tečaj bo potekal zadnje dni v avgustu (od 28. 8. 2023  do 31. 8. 2023), odvisno od števila udeležencev in ugotovljenih potreb.
  Tečaj je namenjen prednostno osnovnošolcem, ki izražajo interes, da bi se tudi skozi celotno šolsko leto udeleževali naših tečajev slovenščine. Le-ti bodo v manjših skupinah potekali 1x tedensko v popoldanskem času.
  Prosimo vas, da nam najkasneje do 22. 8. 2023 sporočite, za koliko učencev vaše šole bi bil tak tečaj aktualen in kakšne starosti so, da bi lažje oblikovali izvedbo in program tečaja.
  Bodočim udeležencem tečaja oziroma njihovim staršem prosimo naročite, da na m pišejo na e-naslov: skupajvskupnosti@gmail.com ali pokličejo na  051 300 380, da se dogovorimo za termin za brezplačen vpis v naš program. Vpisi bodo potekali od 16. 8. 2023 dalje. 


   V okviru dnevnega centra za otroke in mladostnike Skupaj v skupnosti (Zavod MISSS) nameravajo za otroke in mladostnike, ki ne znajo slovensko in se prvič vpisujejo v slovenske osnovne šole pripraviti neformalni tečaj slovenskega jezika.

  Za tečaj se je potrebno prijaviti. Bodoči udeleženci naj se oglasijo na MISSSu, Kunaverjeva 2, Ljubljana, vsak delovni dan med 9.00-14.00, da se brezplačno vpišejo v navedeni program. Lahko tudi pokličete +386 1 500 40 40. 


    • Oddaja vloge otrok in mladih iz socialno ogroženih okolij v programe in akcije ZPM in ZLRO v šolskem letu 2023/2024

  Spoštovani starši!

  Z lanskim letom so na Zvezi prijateljev mladine (ZPM) Center-Šiška uvedli nov način obveščanja in obravnave staršev oz. skrbnikov otrok in mladih, ki izhajajo iz socialno nespodbudnih okolij. Njihova cilja sta bila, večja vključenost otrok iz omenjenih družin v programe.

  V tem šolskem letu 2023-2024 bodo izvedbo humanitarnih programov za socialno ranljive skupine nadaljevali in jo nadgradili z novimi programi in akcijami. Predlaganim otrokom in staršem bodo ponudili možnost vključevanja v programe počitniških varstev v Ljubljani, letovanj in zdravstvenih letovanj na morju in v hribih, zimovanj, materialne – finančne pomoči, pakete šolskih  potrebščin, omogočili predstave in obdarovanja v času Veselega decembra, povezovali in vključevali družine s sorodnimi organizacijami ZPMS in ZPM Moste – Polje, preko programov Športnik sem, Glasbenik sem, Pomoč družinam, Adin štipendijski sklad, Botrstvo ipd.

  Zato pozivamo starše otrok oz. mladih, ki so zato upravičeni, da oddajo vlogo čim prej oziroma vsaj do 6. 11. 2023. Starši oz. otroci, ki ne bodo vložili vloge, žal ne bodo mogli koristiti zgoraj omenjenih pomoči. Starše, ki so lansko leto že vložili vlogo, bodo iz ZPM v kratkem obvestili in jih pozvali, da se začenja oddaja novih vlog.

  V priponkah vam pošiljamo:

  Še naslov:

  Zveza prijateljev mladine Ljubljana - Center in Zveza prijateljev mladine Ljubljana - Šiška

  Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana

  Mail: zpm.centersiska@gmail.com

  Tel.: 01/ 513 26 60

  GSM: 051 267 248

   V primeru, da se boste odločili za oddajo vloge, vas lepo prosim, da me o tem čimprej obvestite, da tudi mi pripravimo priporočilo za vključitev vašega otroka v akcije ZPM.

  Prijazen pozdrav!

                                                                                                        Darja Progar, šolska svetovalna delavka

  V elektronski vlogi boste lahko izrazili interes za vključenost svojih otrok oz. mladostnikov v program oz. akcijo. Izbirali boste lahko med naslednjimi programi oz. akcijami:

  - Brezplačna počitniška varstva v Ljubljani v času počitnic (jesen, zima, poletje)

  Pojasnilo: za otroke od 1. do 5. razreda, s prebivališčem v MOL.

  - Brezplačna počitniška letovanja in tabori na morju ali v hribih v času počitnic (jesen, zima, poletje)

  - Šolske potrebščine oz. pomoč pri nakupu delovnih zvezkov.

  Pojasnila: samo za šoloobvezne otroke, konec avgusta.

  - Dedek Mraz predstava oz. obdarovanje.

  Pojasnilo: za otroke od 3. do 9. leta, s prebivališčem v MOL, v času decembra.

  - Veseli december obdarovanje času decembra.

  Pojasnila: donacije za vse otroke v obliki obdarovanj, materiala ali storitev, ki jih ponudijo donatorji

  družinam z otroki.

  - Materialne in storitvene enkratne donacije .

  Pojasnila: različne donacije obliki prehrambnih paketov, bonov ali storitev, ki jih ponudijo donatorji

  družinam z otroki.

  - Pomoč družinam z otroki - vključitev v humanitarni program ZPMS.

  Pojasnila: za ta program je potrebno izpolniti novo vlogo ZPMS in oddati ustrezna dokazila. Gre za

  finančno pomoč družinam z mladoletnimi otroki v stiski pri plačevanju ogrevanja, elektrike, vode,

  najemnine, šolanja, šolskih dejavnosti, prehrane ipd.

  - Športnik sem - vključitev v humanitarni program ZPMS.

  Pojasnila: za ta program je potrebno izpolniti novo vlogo ZPMS in oddati ustrezna dokazila. Gre za

  program ki pomaga družinam pri plačevanju športne vadbe, športne opreme, priprav ipd.

  - Drugo - potrebovali bi pomoč pri (navedite).


 • Šolski sklad

  Spoštovani starši!

  Na šoli imamo za pomoč plačila šole v naravi in dni dejavnosti (naravoslovni dnevi, športni dnevi, kulturni dnevi, ekskurzije...) organiziran ŠOLSKI SKLAD. V kolikor ste se znašli v težki socialni situaciji, vas vabimo, da se obrnete na nas za pomoč pri plačilu. V prilogi je povezava do obrazca Vloga za dodelitev pomoči iz sredstev Šolskega sklada. Vabim vas, da jo izpolnete, priložite kopijo odločbe o otroškem dodatku ali  socialni pomoči in pošljete ali prinesete šolski svetovalni delavki Darji Progar. Za dodatne informacije me lahko tudi pokličete (059/338 148).

  V prilogi dodajam še vlogo za vključitev v BOTRSTVO. 

  Sredstva iz botrstva se v celoti posredujejo na izbrani račun za določen namen skladno s potrebami posameznega otroka. Sredstva se tako porabljajo za plačilo šolskih, obšolskih oziroma prostočasnih dejavnosti, šolske prehrane, šolskih in izven šolskih izletov, taborov in letovanj, za nakup osebnih, šolskih in drugih potrebščin ter mesečnih vozovnic za javni prevoz, za plačilo bivanja v vzgojno izobraževalnem ali socialno varstvenem zavodu ter za kritje stroškov vrtca in bivanja v dijaškem domu. Prav tako se s sredstvi botrov pomagajo zagotoviti osnovni življenjski pogoji, kadar starši oziroma skrbniki nimajo dovolj sredstev za omogočanje le-teh.

  Darja Progar, šolska svetovalna delavka

 • Pogovor z otrokom o nasilnem vedenju

  Spoštovani starši!

  Tragični dogodek na šoli v Beogradu prejšnji teden je omajal občutek varnosti v šoli tako učencem, njihovim staršem in delavcem šole. Zato je prav, da o tem spregovorimo.

  V petek, 12. 5. 2023, imamo načrtovano, da bomo del pouka namenili pogovoru z otroci o kulturi nenasilja in strpnosti, v skladu s priporočili Ministrstva za šolstvo. 

  Že od navedenega dogodka dalje, namenjamo še več pozornosti vzgojnemu delovanju, prepoznavanju ranljivih posameznikov, zaznavanju stisk in neprimernega vedenja. Naš cilj vzgojnega delovanja je že ves čas usmerjen h krepitvi čustvene odpornosti, socialnemu ter čustvenemu opismenjevanju učencev. Veseli bomo, če nam boste starši pri tem pomagali s tem, da boste tudi doma to krepili.

  Hvala za pomoč. 

  Prijazen pozdrav!

  Darja Progar

 • UČENJE


  Poizkusi se učiti na ta način, morda ti bo ustrezalo :)

  In še nekaj nasvetov za starše in učitelje kako pomagati otroku pri premagovanju težav, ki se pojavijo pri šolanju na daljavo. Vabim vas, da si preberete. • Pomoč staršev pri učenju

  Spoštovani starši!

  Naj vas spomnimo, da je pouk na daljavo namenjen samostojnemu delu učenca, vloga staršev pa je v občasni podpori učencu, ko jo le ta potrebuje.

  Ne pozabite tudi na pomen varnosti na spletu, varnega shranjevanja naprav in gesel. Priporočamo, da otroku pri tem pomagate in imate nad tem nadzor. • Pomoč otrokom v stiski

  Spoštovani starši, dragi otroci!

  Glede na trenutne razmere se lahko iz različnih razlogov poveča stiska posameznika. Ob tem žal niso izvzeti niti otroci, na nas odraslih pa je, da jim pomagamo. Pomembno je, da se o težavah spregovori čim prej in poišče ustrezna pomoč. Zato je treba otroke spodbujati, da o stiskah spregovorijo z odraslimi, ki jim zaupajo.

  Ob morebitnih stiskah, kljub fizični distanci, smo na šoli vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati. V primeru morebitne stiske se za pomoč lahko obrnete na šolo, na osebo, ki ji otroci zaupajo. To je lahko razrednik, posamezni učitelj, svetovalna delavka, ravnatelj, morda katerakoli druga oseba na šoli. Ključno je, da gre za osebo, ki ji otrok zaupa.

  Ker pa resnost stisk in situacij včasih presega naše znanje in sposobnosti, je bil na nacionalnem nivoju pripravljen zbirnik ukrepov in virov pomoči, posamezniki (otroci, mladostniki ali odrasli) in organizacije pa jih lahko najdete na spletni strani https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocjadusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne. Gre za ažuren seznam strokovno usposobljenega osebja in preverjenih programov, ki ga je pripravil NIJZ, koordinator za duševno pomoč v stiski v času SARS-CoV-2 krize.

  Med njimi posebej izpostavljamo enotno brezplačno kontaktno številko za pomoč v duševni stiski 080 51 00, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu.

  Prav tako je na voljo TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro.

  Svetovalnice za psihološko pomoč Posvet, ki osebam v duševni stiski omogočajo pogovore po telefonu ali videu na 031 704 707 in 031 778 772 vsak delovni dan med 8. in 18. uro.

  Terapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, dosegljivi na telefonski številki 01 600 93 26 vsak dan od 16. do 20. ure.

  Klic v duševni stiski na 01 520 99 00 vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj.

  Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik na 166 123, dosegljiva 24 ur na dan.

  Dodatna pomoč je dosegljiva pri lokalnih zdravstvenih domovih, v sklopu katerih delujejo Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centri za krepitev zdravja in Zdravstveno-vzgojni centri, kontakte in delavni čas pa najdete na zgoraj omenjeni povezavi.

  V primeru nasilja se posamezniki lahko obrnejo na Društvo SOS na telefonu 031 699 333 (od 9h do 15h), 080 11 55 (od 12h do 18h) in na drustvo-sos@drustvo-sos.si ali na Društvo za nenasilno komunikacijo na 031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP), vsak dan od 8. do 20. ure.

 • Karierna orientacija - Kam in kako: vaje za učence 7., 8. in 9. razreda

  Dragi učenci 7., 8. in 9. razreda!

  Glede na to, da se v zadnji triadi pripravljate na izbiro poklica, vam posredujem nekaj povezav na vaje, s katerimi se lahko preizkusite in pridobite informacije v zvezi s poklicno odločitvijo.

  Učenci 9. razreda se boste preizkusili na testu Kam in kako na Kariernem centru Zavoda za zaposlovanje, zato so vam na razpolago tudi zadnje vaje iz seznama.

  Vabim vas, da si jih ogledate in se preizkusite :) 

  Darja Progar, šolska svetovalna delavka, pedagoginja

 • Karierna orientacija: Stanje prijav za vpis v srednje šole za š. l. 2023/2024

  Dragi učenci! 
  Kot sem vas že obvestila  je bilo v petek, 7. 4. 2023, po 15. uri, objavljeno stanje prijav na srednjih šolah. To je trenuten pokazatelj koliko učencev je prijavljeno v posamezne programe, stanje se bo s prenosom prijav še dnevno spreminjalo. Svetujem vam, da  sproti spremljate preko strani MIZŠ (Vpis v srednje šole) in na samih spletnih straneh srednjih šol, kamor ste oddali Prijavo za vpis, kakšno je stanje prijav. V prihodnjem tednu, bomo skupaj pregledali kakšno je stanje in se pogovorili, če bi bilo za koga bolje, da prijavo prenese. Lepo vabljeni, da se oglasite v naslednjih dneh pri meni pred ali po pouku ali med odmori. 

  Javna objava številčnega stanja Prijav na srednjih šolah je bila objavljena, v priponki vam jo pošiljam. Vabim vas, da jo pregledate in  videli boste, če je na programu srednje šole, ki ste ga izbrali, preveč ali premalo prijavljenih učencev in kakšne točke so zbrali v 7. in 8. razredu. Na podlagi tega, se boste lahko odločili, da prijavo še prenesete na drugo šolo, čas imate do 24. 4. 2023, do 14. ure. V priponki boste našli Navodila za elektronski prenos prijavnice in Izjavo za prenos prijavnice ter seznam elektronskih naslovov svetovalnih delavcev za posamezno srednjo šolo, kamor boste v primeru prenosa poslali izpolnjeno Izjavo za prenos prijavnice, podpisano s strani vas in staršev. Pred odločitvijo za prenos prijave se oglasite pri meni, da skupaj pregledamo možnosti, vsekakor odločitev dobro premislite.

  Lepo lepo bodite 🙂
  Darja Progar, šolska svetovalna delavka


 • Karierna orientacija: RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

  Dragi učenci, spoštovani starši!

  Ministrstvo za šolstvo  je objavilo Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2023/2024. Z Razpisom bomo seznanili  učence na razrednih urah in starše na 2. Roditeljskem sestanku, 2. 2. 2023. 

  V priponkah je vsebina Razpisa. Priporočam, da si ga preberete, saj nudi informacije o pogojih za vpis, o posebnih preizkusih sposobnosti in razpisanih programih posameznih srednjih šol. 

  Darja Progar, šolska svetovalna delavka

 • Karierna orientacija: Dan odprtih vrat za š.l. 2023/2024

 • Karierna orientacija: KARIERNI SEJEM

  Na Zavodu RS za zaposlovanje so pripravili  Virtualni karierni sejem – sejem poklicev in izobraževanja 2021. 

  Novost letošnjega sejma je posebna projekta soba Karierna svetovalnica, katere organizator je Zavod RS za zaposlovanje. V njej so pripravili možnost brezplačnega pogovora s 15 svetovalci – Avatarji, iz različnih področij karierne orientacije.

   Želijo, da bi vsi zainteresirani dobili obilo koristnih informacij ter nasvetov o nadaljnjih izobraževalnih in poklicnih poteh, podjetništvu, načinih učenja in pomnenja, štipendiranja, zaposlovanja, ipd.

  Več informacij o terminih in vsebinah, ki jih svetovalci nudijo v Karierni svetovalnici je na voljo v priponkah.


 • Karierna orientacija: NOVO - Povezava do PORTALA Predstavitev slovenskih srednjih šol

  Dragi učenci, spoštovani starši!

  V sodelovanju z Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije je nastal portal Slovenske srednje šole, ki je zaživel 1. februarja 2021. Namen portala je zagotoviti informacije o srednjih šolah, šolskih centrih ter programih na enem mestu in tako pomagati družinam in devetošolcem pri odločitvenem vprašanju »Kam na srednjo šolo?« Na portalu je trenutno vključenih že 54 srednjih šol, ki skupaj predstavljajo več kot 239 izobraževalnih programov.

  Na spodnji povezavi si oglejte predstavitve srednjih šol.

 • Karierna orientacija: ESCAPE ROOM STEM na Zavodu RS za zaposlovanje

  Dragi učenci 9. razreda

  posredujemo vam informacijo o pilotnem projektu namenjenemu šolajoči mladini, ki se bo odvijal na Zavodu za zaposlovanje v Ljubljani v zadnjem tednu januarja.

   SOBA POBEGA STEM - V Escape room STEM vabimo učence zaključnih razredov osnovne šole, ki se nahajajo pred izbiro nadaljnjega izobraževanja ali poklica s poudarkom na značilnostih tehničnih poklicev. Gre za inovativno promocijo izobraževanja na področjih znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike. Projekt bo pilotno potekal v sodelovanju s socialnim marketingom Iz principa. Zavod želi z izvedbo sobe pobega šolajoči mladini na zanimiv način približati t. i. področja STEM (Science, Tehnology, Engineering, Mathematics) ter jim omogočiti, da raziščejo svoje talente za poklice s teh področij. V escape roomu bomo mlade na atraktiven način soočali z zabavnimi izzivi s področij znanosti, fizike, kemije, informatike, matematike in drugih naravoslovno-tehničnih ved ter jih tako spodbudili, da se v večji meri odločijo za vedno bolj iskane poklice prihodnosti.

   Escape room STEM bo brezplačno potekal od 30. 1. do 3. 2. 2023 na Uradu za delo Ljubljana, Parmova 32 (v 6. nadstropju). Prijava je možna le kot skupina do 6 udeležencev. Lahko se učenci prijavijo samostojno kot ekipa devetošolcev (v tem primeru poleg imen in šole navedite še e-naslove vseh udeležencev in njihovih staršev). Prijava je možna na termine od ponedeljka, 30. 1., do petka, 3. 2. 2023, vse dni v tednu, možne so naslednje ure:

  - 14.30

  - 16.00

   Prijava poteka preko e-pošte escape@izprincipa.si  Prijava samo v primeru, da se bo skupina sobe pobega zanesljivo udeležila, saj je interesa za udeležbo veliko. Prijave zbiramo do zasedbe vseh terminov.


 • Karierna orientacija: Srednje šole se predstavljajo

  Dragi učenci!

  Tudi letos se predstavljajo nekatere srednje šole za vpis v š.l. 2022/2023 po spletu. V spodnjih priponkah, vam bodo na voljo predstavitve posameznih srednjih šol. Pozorno sledite, saj bom priponke sproti dodajala. Morda vam bodo predstavitve v pomoč pri vaši poklicni odločitvi oziroma izbiri srednje šole. 

  Še posebej bi vas opozorila na NOV PROGRAM na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli: TEHNIŠKA GIMNAZIJA ARHITEKTURNE IN GRADBENIŠKE USMERITVE. Predstavitev tega programa bo potekala na DNEVIH ODPRTIH OKEN vzporedno s predstavitvijo programa GRADBENI TEHNIK preko ZOOM konference v ponedeljek, 13. 12. 2021, ob 18h.

  Za dodatna vprašanja sem vam na voljo.

  Darja Progar, šolska svetovalna delavka


 • Karierna orientacija: Srednješolski vpisnik

  Dragi učenci!

  V uredništvu Mladinskih Medijev so za vas pripravili  E-različico publikacije  Srednješolski Vpisnik 2022, ki vam bo v pomoč pri  izbiri nadaljnjega izobraževanja ter za vas najbolj primernih srednjih šol, s sistematično zbranimi preverjenimi informacijami o vpisnih možnostih.

  Vabim vas, da ga prelistate, saj vam bo morda v pomoč pri izbiri ustreznega programa srednje šole.


 • Poklicni barometer

  Dragi učenci, spoštovani starši!

  Morda vam bo pri odločanju za poklic in izbiri srednje šole v pomoč Poklicni barometer, ki nam ga je posredoval Zavod za zaposlovanje in kaže po katerih poklicih je povpraševanje po delavcih in kje je presežek zaposlenih.

  Poklicni barometer 2021 je raziskava, ki jo na Zavodu izvajajo enkrat letno in napoveduje predvidena razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela za naslednje leto. Napovedi so rezultat ocen strokovnih delavcev zavoda za zaposlovanje ter predstavnikov agencij za zaposlovanje ter študentskega servisa. Raziskava obsega 12 napovedi po območnih službah in skupno napoved na ravni države. V letošnjem Poklicnem barometru so ocenjevali 177 poklicev ter ugotovili, da se pri 108 poklicih (14 več kot v lanskem letu) napoveduje primanjkljaj kadra, kar pomeni, da bodo pri teh poklicih potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela. Pri 51 poklicih pričakujejo, da bo v letu 2022 ravnovesje med potrebami delodajalcev in ponudbo na trgu dela, za 18 poklicev (kot so npr. tajniki, referenti v turističnih in potovalnih agencijah, poslovni sekretarji, novinarji, filozofi, antropologi, sociologi,…) pa se ocenjuje presežek kadra glede na oceno potreb trga dela. Sicer pa je za leto 2022 napovedan primanjkljaj za številne poklice iz zdravstvene oskrbe, informacijskih tehnologij, šolstva, gradbeništva, prometa in gostinstva.

  Oglejte si ga v priponki!


 • Karierna orientacija: Predstavitev poklicev v živo

 • SREDNJE ŠOLE, KI SO IMELE OMEJEN VPIS ZA š.l. 2020/2021

 • Karierna orientacija: Štipendije

 • Argomento 36