Oris teme

  • Ogljik, ključni element organskih spojin

  • Oblika organskih molekul

  • Delitev organskih molekul

  • Hibridizacija C-atoma

  • Poimenovanje organskih spojin