Oris teme

  • Kemijska zgradba in obarvanost spojin

  • Pomen naravnih barvil v fizioloških procesih

  • Skupine naravnih barvil

  • Primeri uporabe barvil in pigmentov