Oris teme

  • Zgradba trdnin, kapljevin in plinov

  • Temperatura

  • Temperaturno raztezanje

  • Notranja energija

  • Toplota

  • Toplotni tok

  • Energijski zakon