Oris teme

  • Koliko snovi - trdne snovi in tekočine

  • Koliko snovi - plini

  • Kako gosto

  • Prst je zmes

  • Nastajanje prsti

  • Morje je zmes

  • Sol iz morja

  • Zrak je zmes plinov

  • Onesnažen zrak

  • Kaj gori