Oris teme

  • Tekočine

  • Trdne snovi

  • Spreminjanje snovi pri segrevanju

  • Snovi v naravi

  • Magneti