Oris teme

 • Od zbiralnika do pipe

 • V odtok in naprej

 • Vodovodna napeljava in centralno ogrevanje

 • Električni tok

 • Od elektrarne do vtičnice

 • V telo iz telesa

 • Preveč in premalo hrane

 • Dihanje ljudi in živali

 • Onesnažen zrak in zdravje

 • Po telesu potuje kri

 • V telo in iz telesa - sporočila

 • Motnje v sporočanju