Oris teme

  • Predmet in snov

  • Lastnosti predmetov in snovi

  • Trdne snovi, tekočine

  • Spreminjanje oblike snovi (gradiv)

  • Iz snovi izdelujemo uporabne predmete

  • Gradiva, orodja, postopki

  • Nevarne snovi