Oris teme

  • Živa in neživa narava

  • Okolje in živa bitja

  • Raznovrstnost živega

  • Rastline in živali

  • Pogoji za življenje živali

  • Pogoji za življenje rastlin