Oris teme

  • Lastnosti snovi

  • Zmesi, ločevanje zmesi

  • Spreminjanje lastnosti snovi pri pojavih

  • Obrnljivi in neobrnljivi pojavi

  • Oznake za nevarne lastnosti snovi

  • Spreminjanje oblike snovi (gradiv)

  • Iz snovi izdelujemo uporabne predmete

  • Gradiva, orodja, postopki