Diagrama de temas

  • Varnost v prometu

  • Pravila obnašanja v prometu in prevoznih sredstvih

  • Varna pot v šolo

  • Osnovni prometni znaki v okolici šole

  • Pomen vidnosti v prometu v različnih vremenskih razmerah

  • Prometna sredstva