Oris teme

  • Oznake za nevarne lastnosti snovi

  • Vplivi na spreminjanje lastnosti snovi

  • Merjenje temperature

  • Načrt izdelave, shema poteka

  • Spreminjanje oblike snovi (gradiv)

  • Iz snovi izdelujemo uporabne predmete

  • Gradiva, orodja, postopki